Omrežne tehnologije

Ponudba usposabljanj o omrežnih tehnologijah obsega temeljna in poglobljena strokovna znanja o internetnem protokolu, usmerjanju prometa ter zagotavljanju varnosti in kakovosti storitev v internetnih omrežjih, ključnih tehnologijah prenosnih in hrbteničnih omrežij ter načrtovanju in testiranju delovanja omrežij. Posebna pozornost je namenjena uvajanju in migraciji omrežij na IPv6.

Usposabljanja obsegajo tečaje in delavnice za strokovnjake, ki se ukvarjate z načrtovanjem, razvojem, upravljanjem ter postavljanjem internetnih omrežij in storitev, kot tudi za tiste, ki vstopate v svet internetnih tehnologij.

IP mreženje

Osvojite internetni protokol, tehnologije Ethernet, principe povezovanja, usmerjanja prometa ter zagotavljanja varnosti v omrežijih IP.

IPv6 tečaj

Tečaj sistematično obravnava specifične lastnosti protokola, naslavljanje in usmerjanje IPv6 v primerjavi z IPv4. Posebej so izpostavljene prednosti ter dodatne storitve IPv6, kot so podpora mobilnosti in mehanizmom zagotavljanja kakovosti storitev.

MPLS

Program MPLS na osnovni stopnji slušateljem približa osnovne in naprednejše značilnosti in funkcije tehnologije MPLS, njihovo uporabo pri zagotavljanju prometnega inženiringa, zanesljivosti in kakovosti storitev ter vzpostavitvi navideznih zasebnih omrežij.

V nadaljevalnih usposabljanjih so podrobneje predstavljeni principi kreiranja navideznih zasebnih omrežij VPN z uporabo MPLS, pripadajočimi storitvami in primerjavo z alternativnimi načini zagotavljanja VPN, podrobneje so obravnavani mehanizmi zaščite prometnih poti v omrežjih IP/MPLS ter načini zagotavljanja kakovosti storitev v omrežjih IP.  

Napredni Ethernet

Spoznajte funkcionalnosti omrežnih sistemov Metro Ethernet in napredne Ethernet mehanizme.

WiFi Omrežja

Spoznajte tehnologijo Wi-Fi - koncepte, načela, mehanizme in arhitekture storitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje brezžične pokritosti.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.