Zagotavljanje QoS/QoE

Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o principih, sistemih, tehnikah in pristopih zagotavljanja QoS in QoE v različnih sodobnih komunikacijskih sistemih. Poudarek je na izzivih, ki jih QoS in QoE prinašata v IP okolja. Udeleženci pridobijo podroben vpogled v koncept zagotavljanja kakovosti v VoIP, NGN, Internet in IPTV sistemih. Praktični del je usmerjen v meritvene postopke in tehnike za zagotavljanje QoS ter sistem za ocenjevanje QoE storitev.

Vsebina

 • Uvod, principi zagotavljanja kvalitete v telekomunikacijah
 • QoS in QoE pristopi
 • Tehnologije paketnih transportnih omrežij za zagotavljanje kvalitete (best effort, IP QoS, IntServ, DiffServ, MPLS ipd.)
 • VoIP QoE
  • Definicija in dejavniki QoE v sistemih VoIP
  • Arhitektura sistemov VoIP in vpliv posameznih elementov na degradacijo QoS/QoE
  • Metrike in metodologije za ocenjevanje QoS/QoE v VoIP
  • Tehnike zagotavljanja kvalitete v VoIP
 • QoE v omrežjih nove generacije (NGN)
  • Uporaba mehanizmov SIP in SDP ter postopkov pogajanja in predpogojev
  • Arbitražni sistem (RACS, NASS)
  • Zagotavljanje kvalitete na nivoju transporta (krmiljenje dostopa, tehnike dela s transportnim prometom)
 • IPTV QoE
  • Definicija in dejavniki QoE v multimedijski domeni
  • Arhitektura IPTV sistema ter vpliv posameznih elementov na degradacijo QoS/QoE
  • Zajem podatkov in metode ocenjevanja IPTV QoE
  • Tehnike optimizacije uporabniške izkušnje v IPTV
 • QoE v spletnih sistemih
  • Problematika in posebnosti spletnih sistemov
  • Anatomija spletne poizvedbe in dejavniki, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo
  • Optimizacija QoE
 • Praktični prikaz rešitve za merjenje QoS na aplikacijskem nivoju
  • Identifikacija osnovnih storitev celostnega uporabniškega profila
  • Predstavitev rešitve za oceno QoE na osnovi emulacije uporabnikov

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • razumeli principe, sisteme in tehnike zagotavljanja QoS in QoE v sodobnih telekomunikacijskih in internetnih omrežjih
 • imeli pregledno znanje o postopkih in rešitvah za krmiljenje dostopa in zagotavljanje kvalitete v omrežjih VoIP
 • znali opredeliti zakonitosti, principe, tehnologije in rešitve zagotavljanja kvalitete v okoljih NGN in IPTV
 • imeli pregledno znanje o problematiki in rešitvah za zagotavljanje QoS in QoE v Internetnih sistemih
 • imeli praktične izkušnje s primeri sodobnih rešitev in sistemov za aplikacijsko zagotavljanja QoS in QoE
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Urban Sedlar, Mojca Volk, Janez Sterle
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.