Varnost v omrežjih WiFi

Varnost v omrežjih WiFi.

Vsebina

 • Omrežna varnost
 • Problematika brezžičnih omrežij
 • Zagotavljanje varnosti na fizičnem sloju Wi-Fi
 • Zagotavljanje varnosti na povezavnem sloju Wi-Fi
 • Zagotavljanje varnosti v omrežjih IP
 • Najpogostejše varnostne pomanjklivosti omrežij Wi-Fi
 • Zagotavljanje varnosti v poslovnih omrežjih

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne varnostne zahteve in probleme radijskih komunikacij
 • poznali vse načine zagotavljanja varnosti v omrežjih Wi-Fi
 • poznali zagotavljanje varnosti v poslovnih omrežjih Wi-Fi
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:410+DDV
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.