Poslovna omrežja Wi-Fi (Wi-Fi II)

Gre za napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi v poslovnem okolju. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje brezžične pokritosti poslovnih okolij in urbanih področij. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj. Poudarek je tudi na brezžičnih radijskih linkih daljšega dometa za potrebe brezžičnih operaterjev WISP.

Vsebina

 • Osnove poslovnih omrežij
 • Wi-Fi poslovni standardi
 • Soobstoj tehnologij na ISM
 • Planiranje radijskega omrežja
 • Zagotavljanje QoS v omrežjih WiFi
 • Platforme primerne za poslovna okolja
 • Nadzor in upravljanje poslovnega omrežja Wi-Fi
 • Wi-Fi adhoc in mesh
 • Primeri metro Wi-Fi postavitev
 • Wi-Fi omrežja za daljše razdalje

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • načrtovalci omrežij ter integratorji
 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne zahteve in probleme poslovnih omrežij
 • poznali vse poglavitne standarde za poslovna omrežja WiFi
 • poznali ključne probleme pri radijskih komunikacijah v območju ISM
 • razumeli delovanje načinov QoS v omrežjih WiFi
 • poznali načine in platforme za nadzor in upravljanje poslovnih omrežij WiFi
 • poznali specifike adhoc, mesh, metro WiFi omrežij in WiFi omrežij za daljše razdalje
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Dušan Mulac, Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.