Wi-Fi I

Napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj.

Vsebina

 • Uvod in uvrstitev tehnologije
 • Osnove RF, ISM in antene
 • Wi-Fi standardi
 • Wi-Fi varnost
 • Wi-Fi orodja in platforme

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne zahteve in probleme radijskih komunikacij
 • poznali vse poglavitne standarde WiFi
 • razumeli varnostne zahteve in rešitve v omrežjih WiFi
 • poznali orodja in platforme za postavitev omrežij WiFi
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Dušan Mulac, Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:390 EUR +DDV Cena vključuje usposabljanje, tiskano in elektronsko gradivo, kosilo, napitke in certifikat Fakultete za elektrotehniko
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.