QoS v IP/MPLS

napredni nivo / tehniki

Zagotavljanje kakovosti storitev predstavlja enega ključnih izzivov pri načrtovanju in vodenju storitev v omrežjih IP naslednje generacije. Tečaj obravnava osnovno metriko za določanje nivojev kakovosti storitev, zahteve aplikacij po QoS ter koncepte zagotavljanja QoS v omrežjih z uporabo različnih tehnologij. Praktični del obsega nastavitev parametrov QoS na usmerjevalniku.

Vsebina

 • Uvod v QoS
  • Omrežni parametri QoS
  • Viri zakasnitev v paketnih omrežjih
  • Prometne zahteve storitev/aplikacij (govor, video, VoIP, podatki)
 • Koncepti zagotavljanja QoS
  • Krmiljenje/nadzor dostopa – “admission control”
  • Način razvrščanje prometa v storitvene razrede
  • Označevanje prometnih tokov
  • Glajenje, krmiljenje prometa
  • Mehanizmi za odpravljanje prometa
  • Mehanizmi za aktivno upravljanje s čakalnimi vrstami
 • QoS v omrežjih IPv4 (DiffServ in IntServ)
 • QoS v omrežjih IPv6 (DiffServ, Flow Label)
 • QoS v omrežjih MPLS
 • QoS v omrežjih Ethernet (802.1Q/802.1p)
 • Nastavitev parametrov QoS na usmerjevalniku

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • seznanjeni z osnovnimi prometnimi zahtevami storitev in aplikacija
 • poznali omrežne parametre QoS
 • razumeli osnovne koncepte zagotavljanja QoS v omrežjih IPv4, IPv6, MPLS in Ethernet
 • znali nastaviti parametre QoS na omrežni opremi
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Janez Sterle, Luka Koršič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.