Spletni uporabniški vmesniki

Spletni uporabniški vmesniki.

Vsebina

 • HTML in CSS
  • Priprava HTML dokumentov
  • Uporaba CSS
  • Priprava slik
 • Vnosni obrazci
  • Priprava obrazcev
  • Preverjanje veljavnosti vnosov
 • Javascript
  • Ajax
  • 3pty scripting
  • Dinamična izgradnja HTML
 • Javascript frameworki
  • jQuery (podrobno)
  • Sencha
  • Sencha touch
 • Spletni vmesniki za mobilne terminale
  • Posebnosti pri mobilnih terminalih.
 • Usability, eye tracking

Ciljna skupina

 • Načrtovalci storitev
 • R&D specialisti
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali možnosti razvoja uporabniških vmesnikov za spletne brskalnike na različnih terminalnih napravah
 • seznanjeni s tehnologijami in koncepti razvoja spletnih uporabniških vmesnikov s poudarkom na javascript skriptem jeziku
 • seznanjeni s praktičnimi primeri izdelave vmesnikov
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Urban Sedlar, Jernej Rožac
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.