Blokovne verige in IoT

Namen delavnice je spoznati vlogo in realne možnosti tehnologije porazdeljenih knjig (Distributed Ledger) in blokovnih vergih (Blockchain) na področju interneta stvari. Spoznali boste ključne prednosti in ključne perfromančne, varnostne in cenovne omejitve rešitev blokovnih verig na področju IoT. Seznanjeni boste z ekosistemi za razvoj in uporabo decentraliziranih aplikacij ter znali na svojem področju realno vrednotiti možnosti in izbrati ustrezen pristop k izvedbi rešitev z blokovnimi verigami za IoT.

Vsebina

 • Pričakovanja IoT in realnost glede vloge blokovnih verig
 • Blokovne verige kot IoT zaledni sistem
 • Avtentikacija in avtorizacija IoT naprav s tehnologijami blokovnih verig
 • Decentralizirane aplikacije za IoT
 • Arhitekture, organizacija in zmogljivosti omrežji blokovnih vergi za IoT
 • Arhitekture aplikativnih rešitev blokovnih verig v omenjenih IoT napravah
 • Varnost omrežij blokovnih verig in pamentih pogodb za IoT

 

Cilji

 • Pridobili boste razumevanje o specifikah (omejitve, prednosti) sistemov blokovnih verig v vlogi zalednega sistema za IoT.
 • Razumeli boste performančne omejitve obstoječih tehnologij in omrežji blokovnih verig, ter poznali možnosti za konfiguriranje in upravljanje teh omrežij za zagotavljanje ustreznih zmogljivosti.
 • Znali boste opredeliti izhodišča za decentralizirano aplikacijo za IoT, vključno z izbiro in ustreznega omrežja blokovnih vergih, zasnovo pametnih pogodb in načrtovanjem aplikacij na končnih napravah.
 • Poznali boste aktualne sisteme za decentralizrane aplikacije in znali primerjalno ovrednotiti tudi nove in alternativne rešitve v prihodnosti.

 

Ciljna skupina

 • Načrtovalci konvergenčnih aplikacij in storitev
 • Poslovni arhitekti in projektni navigatorji
 • Strokovnjaki s področja interneta stvari
 • Svetovalci, tehnične vodje in odločevalci v finančnih organizacijah

 

Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 05. Oktober 2022, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pustišek
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Strinjam se z pogoji uporabe podatkov. *
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico do spremembe način izvedbe (v živo/ na daljavo), datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico zamenjave predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim sprememba ne ustreza.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.