Digitalizacija: Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju

Digitalna akademija DA! pomaga podjetjem hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov in oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja.

Cilji

 • Razumeti, kaj se dogaja v poslovnem in tehnološkem okolju ter kje smo in kako naprej.
 • Podrobneje osvetliti vpliv digitalne transformacije na ključne poslovne funkcije.
Modul 1: Uvodna delavnica: OSNOVNI POJMI, TEHNOLOGIJE IN TRENDI V DIGITALNI TRANSFORMACIJI

Delavnica, kjer bodo v obliki direktorskih povzetkov predstavljene naslednje teme:
 • Dinamika razvoja in potenciali digitalizacije
 • Smer razvoja kadrov
 • Pregled ključnih informacijsko komunikacijskih tehnologij
 • Poslovni in strateški vidik digitalne transformacije
 • Osnovni koraki strategije digitalne transformacije
 • Komunikacija v času digitalnega poslovanja

Ciljna skupina

 • direktorji in vodje podjetij
 • zaposleni na področju produktnega vodenja
 • zaposleni na področju projektnega vodenja
 • zaposleni na področju raziskav in razvoja
 • zaposleni na področju marketinga
 • zaposleni na področju skrbi za uporabnike
 • zaposleni na področju prodaje
 • netehniki in podporne službe

Izvajalci 1. , 2. in 3. modula

 

prof. dr. Janez Bešter - predstojnik Laboratorija za multimedijo (LMMFE)

Vodilni strokovnjak za področje ICT in multimedije z bogatimi industrijskimi izkušnjami na področju digitalnih strategij in produktnega razvoja. Sodeloval je pri ustanovitvi slovenske Tehnološke mreže ICT, ki združuje več kot 50 podjetij, ustanov in organizacij z najširšega področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter Digitalne akademije DA!. Je soavtor 18 patentov, od tega 5 v ZDA, ter član številnih strokovnih organizacij in ekspertnih skupin. Sodeluje v številnih mednarodnih tehnoloških pobudah, aktivno deluje na področju sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom ter vzpostavitvi ekosistema talentov.

 

mag. Marko Bohar - samostojni svetovalec v Zbornici elektronske in elektroindustrije (ZEE)

Vodilni strokovnjak za analizo učinkovitosti poslovnih procesov in organizacijske strukture, vodenju razvojnih projektov in projektnih skupin ter oblikovanje poslovnih predlogov z vključevanjem novih tehnologij. V Zbornici elektronske in elektroindustrije je aktivno vključen v procese oblikovanja Strategije pametne specializacije in zbiranja in prilagajanja poslovno regulatornih informacij o enotnem trgu evropske elektroindustrije. Pred tem je deloval kot razvojni inženir in vodja projektov v vodilnih slovenskih podjetjih, kot so IskraEmeco, IskraTel in HermesSoftlab. Bil je tudi vodja razvojnega oddelka v podjetju Iskra Sistemi.

 

prof. dr. Andrej Kos - predstojnik Laboratorija za telekomunikacije (LTFE)

Vodilni strokovnjak za internet stvari in njegove gradnike, kot so telekomunikacijska, multimedijska in internetna omrežja ter za razvoj konvergenčnih multimedijskih storitev. V ožjih projektnih skupinah je sodeloval pri ustanovitvi ICT Akademije ter vzpostavitvi Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI), prav tako pa je tudi predsednik Komisije za inovacije na Univerzi v Ljubljani. Je soavtor 11 patentov, od tega 5 v ZDA, ter član številnih domačih in mednarodnih strokovnih organizacij in ekspertnih skupin. Vodi več mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov.

 

Goran Tomšič - Communication strategist & corporate storyteller (Komunikator d.o.o.)

Vodilni strokovnjak za prodajno komunikacijo, storytelling in digitalne pristope. Polovico svojega časa namenja prevajanju dolgočasnega, opisnega, procesnega razlaganja produktov in storitev, v zanimive, kratke in močne ideje, ki pritegnejo, navdušijo odločevalce in sporočajo vrednost. Podjetjem pomaga govoriti v jeziku digitalizacije. Njene high level koncepte prizemlji v day to day posel in življenje. Z zgodbami in pitchi prebuja blagovne znamke. Reže odvečne besede ter pomaga direktorjem in vodjem biti ostri, prodorni, zanimivi komunikatorji. Omogoča jim prodati ideje in vplivati na javno mnenje. 

 

Vsebina  Modula 2 in 3 je specifična za posamezna podjetja oz. panoge. Za dogovor glede načina, konkretne vsebine, termina in cene nas kontaktirajte na training@ltfe.org oz. se bomo dogovorili po izvedenem prvem modulu.

Modul 2: Skupne vsebine: DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVNIH FUNKCIJ

8 vsebinsko ločenih delavnic s ciljem podrobneje osvetliti vpliv digitalne transformacije na ključne poslovne funkcije :
 • Delavnica 1 : Povezani poslovni sistemi
 • Delavnica 2 : Razvoj produktov in storitev v digitalnem okolju
 • Delavnica 3 : Pametna proizvodnja 4. industrijske revolucije (ali Pametna proizvodnja 4.0)
 • Delavnica 4 : Potencial, zbiranje in analitika velikih podatkov (big data)
 • Delavnica 5 : Digitalni marketing in prodaja
 • Delavnica 6 : Digitalna komunikacija
 • Delavnica 7 : Razvoj kadrovskih kompetenc za digitalno transformacijo
 • Delavnica 8 : Umetna inteligenca

 

Modul 3: Individualno delo s podjetjem: STRATEGIJA PODJETJA ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO

Trifazni proces priprave digitalne strategije podjetja, ki vključuje:
 1. Faza - Ocena digitalne zrelosti podjetja in predlogi za ukrepanje
 2. Faza - Izdelava digitalne strategije podjetja
 3. Faza - Organizacija projekta uvedbe digitalne strategije

 

Izvajalci 2. in 3. modula

 

Tomaž Bergant - ResEvo d.o.o.

Tomaž Bergant, soustanovitelj in direktor podjetja ResEvo d.o.o. ima 20 letne izkušnje iz razvoja, implementacije in integracije poslovnih informacijskih sistemov (ERP, CRM, dokumentacijski sistemi). Začel je kot demonstrator na Fakulteti za računalništvo in informatiko, nadaljeval kot programer in vodja tehničnega razvoja enega največjih slovenskih ERP sistemov, nato pa soustanovil ResEvo, ki se ukvarja s sistemi za podporo odločanju (BI – business intelligence) ter podporo proizvodnim procesom po principih teorije omejitev (TOC - Theory of Constraints; www.toc-goldratt.com). Operativno je sodeloval na projektih z več kot 200 podjetji doma in v tujini, danes pa dnevno uporablja orodja in rešitve pri katerih je sodeloval preko 500 podjetij. Ekonomija na zahtevo, oziroma obdobje, katerega naslavljamo z Industrija 4.0, je njegova osrednja poslovna aktivnost. Z enotno analitično platformo pomaga podjetjem postaviti nadzorne centre poslovanja nove generacije, za celovito spremljanje vseh procesov podjetja v realnem času. 

 

Dr. Franc Gider - Vodja akademije za osebno in poslovno rast Bizi na izi

Dr. Franc Gider je vodilni strokovnjak na področju osebne učinkovitosti, razvoja kadrov in obvladovanja stresa. Diplomiral in doktoriral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegovo poslanstvo je podpora (tehničnim) kadrom pri osebnem in poslovnem razvoju. V svoji več kot 18 letni svetovalni karieri je sodeloval z več kot 200 organizacijami različnih dejavnosti in velikosti. Poučuje in svetuje pri razvoju mehkih kompetenc, ki so nujno potrebne za prehod v dobo digitalizacije (reševanje kompleksnih problemov, komunikacija, obvladovanje stresa, čustvena inteligenca,…). Več o njegovem delu je dosegljivo na spletni strani: www.bizinaizi.si

 

prof. dr. Tomaž Kern - Predstojnik laboratorija za Inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Vodilni strokovnjak za prenovo poslovnih procesov in uvajanje projektnih sistemov v podjetja. Ima večletne izkušnje na področju organizacije in poslovne informatike. Znanstveno sodeluje z mnogimi raziskovalnimi skupinami in posamezniki, je recenzent v nekaj revijah in predava na konferencah v okviru svojega raziskovalnega področja. Je ustanovni član PMI, Chapter Ljubljana. Sodeloval je na več deset projektih prenove poslovnih procesov v slovenskih podjetjih. Prizadeva se za povezavo pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela.

 

prof. dr. Borut Likar - Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Vodilni strokovnjak s področja ustvarjalnosti in inovativnosti, pri čemer je pionirsko delo opravil tudi na področju obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti. Je aktiven član v mednarodnih ekspertnih združenjih. Bil je med pobudniki Univerzitetnega inkubatorja Primorske, podiplomskega študijskega programa Inoviranje in podjetništvo na Fakulteti za management, nacionalnega gibanja ustvarjalne mladine ter mnogih mednarodnih raziskovalnih in inovacijskih projektov, usmerjenih v povezovanje raziskovalne sfere, šolstva in gospodarstva. Likar je prejemnik več prestižnih nagrad, tako s področja konkretnih inovacij (Nürnberg, Seoul - J Koreja, Kuvajt…) kot tudi uvajanja odprtega inoviranja v mednarodnem. Je avtor desetih patentov (tudi nemškega), modelov in avtorskih del, od katerih so bila mnoga tržno uspešna ter več mednarodnih publikacij, namenjenih tudi gospodarstvu. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevni tisti, na sedežu OZN v Ženevi in v Evropskem parlamentu.

 

Mitja Jermol - Institut Jožef Stefan

Mitja Jermol je vodja UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter vodja Centra za prenos znanj iz informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan (IJS). Center vodi in upravlja s svetovno uspešnim spletnim portalom za odprta znanstvena video predavanja http://videolectures.net. Je programski vodja projektov v Laboratoriju za umetno inteligenco na IJS kjer se raziskovalno ukvarja z aplikacijami umetne intelligence na področjih poslovne intelligence, personalizacije učenja, pametnih mest in tovarn prihodnosti. Aktivno sodeluje v več kot 20 Evropskih raziskovalnih projektih, skupaj s predstavniki izobraževalnih inštitucij je v Sloveniji vzpostavil nacionalno iniciativo za odprto izobraževanje “Opening Up Slovenia”. Je eden od sedmih direktorjev Knowledge4All fundacije s sedežem v Londonu, aktivni član European Complex System Society, Open Education Consortium, Opencast in European current research information systems (CRIS) ter soustanovitelj dveh spin-out podjetij Quintelligence in Cycorp RER.

 

mag. Luka Mali - vodja odprtega laboratorija za inoviranje MakerLab Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Vodilni strokovnjak s področja razvoja povezanih elektronskih naprav, brezžičnih komunikacij in aplikacij interneta stvari. Ima več letne izkušnje s področja odprtega inoviranja, produktnega vodenja, preoblikovanja produktov za masovno proizvodnjo in vzpostavitve proizvodnje elektronskih naprav v Evropi in Aziji. Je vodja odprtega laboratorija za inoviranje na Fakulteti za elektrotehniko, svetovalec v več visoko rastočih podjetjih ter alumni treh pospeševalnikov za Startup podjetja. Je član večih mednarodnih združenj za produktni razvoj, vabljeni predavatelj na strokovnih konferencah in predavatelj ter mentor na dogodkih za mlade podjetnike. 

 

Igor Pauletič - FrodX

Ustanovitelj in direktor FrodXa. Kot izkušen svetovalec svojim naročnikom pomaga prenesti aktualne tehnološke, poslovne in družbene trende v doseg njihovega poslovanja, najpogosteje pri razvoju novih produktov in načrtovanju njihovih prodajnih poti ter go-to-market strategije. Znotraj tima prevzema vlogo snovalca idej in si zamišlja načrte, kako spreminjati ustaljene vzorce razmišljanja in delovanja.

linkedin.com/in/igorpauletic

 

prof. dr. Mitja Ruzzier - vodja katedre za podjetništvo, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Mitja Ruzzier je pred akademsko kariero večletne praktične izkušnje nabiral najprej kot podjetnik, nato pa na različnih položajih v zdravstvu, distribuciji in trgovini. Glavne teme njegovega raziskovanja, poučevanja in svetovanja so podjetništvo, mednarodno poslovanje, inovativnost, blagovne znamke ter internacionalizacija MSP. V sklopu navedenih tem je avtor ali soavtor več kot 100 znanstvenih prispevkov, med drugim knjig Marketing for Entrepreneurs and SMEs, in Startup Branding Funnel (www.sbfunnel.com ). Kot gostujoči profesor je predaval in raziskoval na različnih institucijah v ZDA, Avstraliji, Avstriji, Italiji, Norveški in Hrvaški. Sodeloval oziroma vodil je več domačih in tujih raziskovalnih in svetovalnih projektov. Odličnost v znanstvenoraziskovalnem delu, podjetniški način razmišljanja, delovne izkušnje v praksi, mednarodna izpostavitev in interdisciplinarnost delovanja so značilnosti, ki se kažejo v njegovem večplastnem delovanju ter poslanstvu povezovanja znanosti in poslovne sfere. Več o njegovem delu je dosegljivo na spletni strani: www.mitjaruzzier.com

 

mag. Ludvik Uhan - Zlati rez, d.o.o.

Mag. Ludvik Uhan je vodilni strokovnjak za uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov v podjetja. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju razvojnih skupin, zahtevnih projektov, visokotehnoloških produktov, marketinga (analize in komuniciranja s trgi), strateškega razvoja, poslovnega razvoja in vodenja podjetij na mednarodnih trgih tako v start-up podjetjih kot v korporacijah. Vse to mu daje širino in izkušnje, ki vodijo k uspešnim vpeljavam novih poslovnih modelov v podjetjih. Deloval je na področju telekomunikacij, informacijski tehnologiji, letalstva in energetike. Diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, magistriral pa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2012 je zaposlen v svetovalnem podjetju Zlati rez, d.o.o., kjer je trenutno največ angažiran z mednarodnimi projekti Svetovne Banke na presečišču področij telekomunikacij in energetike, z analizo in vrednotenjem novih poslovnih priložnosti ter z razvojem in vpeljavo novih poslovnih modelov.

 

mag. Tomaž Vidonja - IoT forum in Eurocon d.o.o.

Mag. Tomaž Vidonja je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in na Ekonomski fakulteti magistriral s področja trženja in upravljavsko - informacijskih ved. Med leti 2007 in 2010 je znanja s področja trženja in prodaje izpopolnjeval na managerskem študiju na Kellogg School of Management univerze Northwestern v ZDA. Zaposlen v podjetju Eurocon d.o.o., kjer skrbi za razvoj poslov in trenutno vodi ter upravlja raziskovalno-razvojno inovacijska programa na področju pametnih mest ter naprednih materialov. Oba ekosistema skupaj sestavlja preko štirideset partnerjev in sta vredna okoli 20mio €. Od leta 2011 naprej organizira mednarodni letni IoT dogodek Living bits and things.

 

Projekt Digitalna akademija DA! , ki poteka v sodelovanju Fakultete za elektrotehniko - Katedre za IKT in Gospodarske zbornice Slovenije, vabi k sodelovanju vrhunske eksperte za različna področja digitalne preobrazbe podjetij in institucij. Predvsem so vabljeni strokovnjaki s konkretnimi izkušnjami in referencami iz podjetij, tudi aktivnosti Industrija 4.0.

 

Zainteresirane prosimo, da pošljejo mail na training@ltfe.org.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Andrej Kos, Janez Bešter, Matevž Pustišek, Ludvik Uhan, Marko Bohar
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
Ljubljana
Cena:320+ddv
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.