CCNA 3: Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija

Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje kompleksnih sodobnih (poslovnih) omrežij ter koncepov širokopasovnih dostopovnih tehnologij. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni nastaviti in odpraviti napake v IP omrežjih. Spoznajo kibernetkse grožnje, napade in ranljivosti ter varnostne mehanizme in navidezna zasebna omrežja. Spoznajo funkcionalnosti kontrol dostopa ACL, translacij NAT ter mehanizmov QoS.

Vsebina

 • Osnove in konfiguracija dinamičnega usmerjavalnega protokola OSPF
 • Koncepti WAN prostranih omrežij širokopasovnih tehnologij
 • Kibernetska varnost, grožnje, ranljivosti in kriptografija
 • Koncepti in nastavitev kontrol dostopa ACL
 • Principi translacije omrežnih naslovov NAT
 • Navidezna zasebna omrežja VPN in protokol IPsec
 • Zagotavljanje kvalitete storitev (QoS)
 • Upravljanje in nadzor omrežij omrežij s pomočjo CDP, NTP, SNMP in Syslog
 • Dizajniranje in arhitektura omrežij
 • Lociranje in odprava napak v omrežjih
 • Računalništvo v oblaku, virtualizacija in SDN
 • Omrežna avtomatizacija

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali nastaviti napredne mehanizme protokola OSPF
 • poznali koncepte širokopasovnih tehnologij za dostop
 • prepoznali kibernetske grožnje, ranljivosti in napade
 • poznali osnovne koncepte kriptografije
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati omejevanje dostopa z ACL
 • razumeli delovanje omrežje translacije NAT in pravilno nastaviti le-to
 • spoznali koncepte navideznih zasebnih omrežij in varnostnih protokolov omrežnega sloja
 • osvojili principe zagotavljanje kvalitete storitev v prenosnih omrežjih
 • poznali učikovita orodja za nadzor in upravljanje omrežij
 • znali nastaviti in odpraviti težave v kompleksnih omrežjih
 • poznali koncepte virtualizacije, računalništva v oblaku ter avtomatizacije

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi, ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Torek, 05. Oktober 2021, 16:15
Trajanje:9 tednov
Predavatelji:Ivanka Brajović, Jaka Cijan, Jan Turk, Dušan Kozic, Maj Vilfan
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bo ustrezal.

PLAČILO: Predvidoma teden dni pred začetkom bomo poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati do začetka tečaja.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. Odjavo pošljete na naslov training@ltfe.org. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.