CCNA 1: Osnove omrežij

Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IPv4 in IPv6 naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.

Vsebina:

 • Osnovni pojmi in koncepti računalniških omrežij
 • Namen protokolov in standardov v omrežjih
 • Protokolni skladi (OSI in TCP/IP) in funkcionalnost posameznih slojev
 • Številki sistemi in pretvorbe med njimi
 • Ethernet protokol ter MAC naslavljanje
 • Transportna protokola TCP in UDP
 • Protokol IP ter storitve na omrežnem sloju
 • Rokovanje s protokoloma IPv4 in IPv6
 • ICMP protokol ter njegove funkcionalnosti
 • Načrtovanje, izračun in nastavljanje podmrežnih mask in naslovov IP
 • Aplikativni protokoli in storitve
 • Spozanavanje operacijskega sistema IOS ter osnovnih CLI ukazov
 • Načrtovanje osnovnih omrežij z upoštevanjem vidika varnosti

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • imeli osnovno znanje o delovanju IP omrežij
 • poznali delovanje omrežnih in transportnih protokolov in storitev
 • osvojili delovanje Ethernet protokola
 • razumeli delovanje L2 stikal
 • poznali principe naslavljanja in usmerjanja v omrežjih IP
 • znali izračunati in implementirati naslovni prostor v IPv4
 • poznali funkcionalnosti IPv4 in IPv6
 • znali rokovati z ICMP protokolom
 • znali samostojno načrtovati in povezati osnovno omrežje
 • znali samostojno nastaviti vmesnike na usmerjevalniku
 • znali samostojno nastaviti osnovno konfiguracijo usmerjevalnika

Ciljna skupina:

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • Vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 12. Oktober 2022, 16:15
Trajanje:9 tednov
Predavatelji:Maj Vilfan, Amadej Vidic, Mark Breznik, Tim Vivoda, Aljaž Martinčič
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:Cenik CNA
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Prijavnica je namenjena prijavi na tečaj CCNA 1. Če se želite prijaviti na cel tečaj CCNA (CCNA 1 - 3) in tako uveljaviti dodaten 20% popust, v polje "Koda za popust" vpišite "3 moduli v enem letu". Popust velja le ob predplačilu in udeležbi pri vseh treh modulih v enem koledarskem letu (v 12. mesecih).

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bo ustrezal.

PLAČILO: Predvidoma teden dni pred začetkom bomo poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati do začetka tečaja.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. Odjavo pošljete na naslov training@ltfe.org. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.