Arhitekture in koncepti interneta stvari

V usposabljanju se boste seznanili z arhitekturnimi smernicami, koncepti in tehnologijami v internetu stvari. Predstavljeni bodo najnovejši trendi in dobre prakse pri postavitvi "pametnih" sistemov in vzpostavitvi "pametnih storitev" na segmentih upravljanja infrastrukture in prometa v mestih, e-zdravja, pametnih energetskih omrežij.

Vsebina

 • Uvod, evropske potrebe in iniciative Interneta stvari (IoT)
 • Arhitekture in tehnologije
  • Shranjevanje velikih količin podatkov (SQL in NoSQL)
  • Obdelava velikih količin podatkov
 • Batch procesiranje vs. dogodkovna naravnanost
  • Hadoop in map-reduce
  • Arhitekture v oblaku
  • Komunikacijski protokoli in vmesniki
  • Primeri senzorjev in naprav
 • Primeri storitev in aplikacij
  • Pametna mesta (SmartCity)
  • E-health
  • Pametna energetska omrežja (SmartEnergy in SmartGrid)
  • Nadzor infrastrukture
  • Kontekst uporabnika
  • Poslovni modeli

Ciljna skupina

 • vodstveni kader, tehnični vodje, odločevalci, svetovalci
 • načrtovalci in razvijalci na področju konvergenčnih storitev
 • poslovni arkitekti
 • svetovalci v tehnični prodajni podpori
 • razvijalci strojne in programske opreme
 • načrtovalci in razvijalci spletnih in multimedijkih aplikacij in storitev

Cilji

 • spoznati arhitekture Interneta stvari (IoT)
 • spoznati načine shranjevanja in obdelave velikih količin podatkov
 • predstaviti scenarije in načine uporabe konceptov IoT, M2M

Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:dr. Urban Sedlar
Kraj: .
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.