Dogodek
12/05/2023 12:23

Python 2: Analitika podatkov v Python-u
Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.
Številka:60003/20
Status:Že prijavljeni
Začetek:01/09/2024 04:00
Predavatelji:Leon Štefanič Južnič, Nejc Kastelan, Gregor Balkovec
Trajanje:13 tednov
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:12
Prijave:5
Mest za prijavo:7

Vsebina:

Uvod v analitiko podatkov in priprava okolja

Uvod v NumPy

Uvod v Pandas

Priprava in čiščenje podatkov

Prikazovanje podatkov

Uvoz zahtevnejših oblik podatkov

Agregacija, združevanje in transformacija podatkov

Delo s časovnimi podatki

Web Scraping

Delo s podatkovnimi bazami

Procesiranje velikih datasetov v pandas-u

Optimizacija kode za velike datasete

Cilji:

uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov

Spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…)

Ciljna skupina:

vsi, ki jih zanima področje analitike podatkov

vsi, ki želijo razviti kariero na področju analitike podatkov

Priporočeno predznanje:

Udeležba na Python osnovnem tečaju oziroma poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki, funkcije, napake, principi objektnega programiranja).