Dogodek
08/07/2022 04:54

Blokovne verige in IoT
Namen delavnice je spoznati vlogo in realne možnosti tehnologije porazdeljenih knjig (Distributed Ledger) in blokovnih vergih (Blockchain) na področju interneta stvari. Spoznali boste ključne prednosti in ključne perfromančne, varnostne in cenovne omejitve rešitev blokovnih verig na področju IoT. Seznanjeni boste z ekosistemi za razvoj in uporabo decentraliziranih aplikacij ter znali na svojem področju realno vrednotiti možnosti in izbrati ustrezen pristop k izvedbi rešitev z blokovnimi verigami za IoT.
Številka:6000/20
Status:Prosta mesta
Začetek:10/05/2022 08:30
Predavatelji:Matevž Pustišek
Trajanje:1 dan
Kraj:Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana
Max udeležencev.:12
Prijave:0
Mest za prijavo:12
Cena:€ 470+DDV

Vsebina

 • Pričakovanja IoT in realnost glede vloge blokovnih verig
 • Blokovne verige kot IoT zaledni sistem
 • Avtentikacija in avtorizacija IoT naprav s tehnologijami blokovnih verig
 • Decentralizirane aplikacije za IoT
 • Arhitekture, organizacija in zmogljivosti omrežji blokovnih vergi za IoT
 • Arhitekture aplikativnih rešitev blokovnih verig v omenjenih IoT napravah
 • Varnost omrežij blokovnih verig in pamentih pogodb za IoT

 

Cilji

 • Pridobili boste razumevanje o specifikah (omejitve, prednosti) sistemov blokovnih verig v vlogi zalednega sistema za IoT.
 • Razumeli boste performančne omejitve obstoječih tehnologij in omrežji blokovnih verig, ter poznali možnosti za konfiguriranje in upravljanje teh omrežij za zagotavljanje ustreznih zmogljivosti.
 • Znali boste opredeliti izhodišča za decentralizirano aplikacijo za IoT, vključno z izbiro in ustreznega omrežja blokovnih vergih, zasnovo pametnih pogodb in načrtovanjem aplikacij na končnih napravah.
 • Poznali boste aktualne sisteme za decentralizrane aplikacije in znali primerjalno ovrednotiti tudi nove in alternativne rešitve v prihodnosti.

 

Ciljna skupina

 • Načrtovalci konvergenčnih aplikacij in storitev
 • Poslovni arhitekti in projektni navigatorji
 • Strokovnjaki s področja interneta stvari
 • Svetovalci, tehnične vodje in odločevalci v finančnih organizacijah