Predstavitev Cisco akademije SŠTS Šiška

Posted in Blog

Content is not available in your language.

 


Srednja šola tehniških strok Šiška izvaja izobraževanje v naslednji programih:

  • Tehnik mehatronike (SSI program),
  • Elektrikar (SPI program),
  • Računalnikar (SPI program),
  • Tehnik računalništva (PTI program),
  • Elektrotehnik (PTI program).

V šolskem letu je v redne programe vpisanih nekaj manj kot 800 dijakov, v izredne programe pa 150 slušateljev.

 

Cisco izobraževanje pomeni kvalitetno dopolnitev in nadgradnjo obstoječih izobraževalnih vsebin v vseh programih za dijake in slušatelje, ki želijo svoje znanje nadgraditi in razširiti na tem zelo aktualnem področju.

 

Cisco izobraževanja podajajo nov nivo znanja in hkrati možnost pridobitve mednarodnih certifikatov, kar je gotovo motivacija tudi za dijake, ki ne pridobijo zgolj ocene temveč tudi dokument, ki izkazuje njihovo znanje. Ker si na Srednji šoli tehniških strok Šiška prizadevamo, da bi sledili trendom novih tehnologij in novih znanj, se nam je tudi Cisco akademija zdela odlična priložnost, da dokažemo svojo razvojno naravnanost.

 

Na šoli smo v šolskem letu 2013/2014 izvedli izobraževanje, ki so ga izvajali strokovnjaki  iz Fakultete za elektrotehniko. V popoldanskem času se je v štirih skupinah izobraževanja udeležilo skoraj 60 dijakov in nekaj učiteljev.  V sklopu predavanj smo zaključili stopnjo CCNA 1 in se odločili, da v novem šolskem letu nadaljujemo s pridobivanjem naslednje stopnje CCNA 2. V sklopu rednega dela pouka, smo se poleg obravnavane snovi, ki je predpisana v kurikulumu odločili, da bomo znanje, ki ga prinaša Cisco akademija stopnje CCNA 1 vpeljali v pouk.

 

Cisco smo tako uvedli v 4. letnik modula VOS (Vzdrževanje omrežnih servisov) v programu tehnik računalništva. Izvedli bomo tako teoretični kot tudi praktični del izobraževanja. Za ustrezno izvedbo in tudi zmožnost opravljanja praktičnih vaj smo v šolskem letu 2013/14 kupili tudi ustrezno Cisco opremo.

 

Naš cilj je osvojiti Cisco CCNA stopnje 1 – 4 in tako postati akademija, ki bo lahko dijakom ponudila tečaje v okviru dodatnih dejavnosti po pouku. V lanskem letu smo se udeležili tekmovanja Sloskills, kjer smo novo pridobljeno znanje že s pridom izkoristili, vsekakor pa bo osvojitev vseh 4 stopenj omogočila ustrezno pripravo na Sloskills tekmovanje kot tudi udeležbo na ostalih Cisco srečanjih ali tekmovanjih.  

Newsletter