Python - praktična delavnica: Skaliranje in pohitritev Python programov

Usposabljanje predstavi ključne teme na področju skalabilnosti in pohitritve Python kode v praksi.

Vsebina

 • Pregled dobrih praks za hitro delovanje Python programov
 • Kaj je skliranje in možne rešitve
 • Spoznavanje z Python knjižnicami za multiprocessing, threading in asyncio
 • Asinhrono izvajanje zatevnejših opravil spletnih aplikaciji (Celery)
 • Optimizirani Python interpreterji (Numba)
 • Distribuirani sistemi (Dask)

Ciljna skupina

 • zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo tovrstno znanje
 • delavnica je primerna za vse, ki bi radi nadgradili znanje programiranja v programskem jeziku Python
 • razvijalci programske opreme, sistemski administratorji in strokovnjaki za tehnično podporo ter svetovalce

Cilji:

 • Spoznati načine za skaliranje in pohitritev Python aplikaciji
 • Praktično uporabiti pridobljeno znanje na podobnih problemih
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 05. December 2023, 08:30am
Ends:Wednesday, 06. December 2023, 15:30pm
Duration:2 dni
Tutor:Leon Štefanič Južnič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico do spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico zamenjave predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

Newsletter