Podatkovni prostori in Context Broker

Usposabljanje predstavi osnovne pojme in trende na področju podatkovnih prostorov.

Vsebina

  • Pojem podatkovnih prostorov (Data Spaces) in njihov pomen
  • Vodilne ustanove v Evropi, ki spodbujajo uvedbo podatkovnih prostorov
  • Ogrodja podatkovnih prostorov
  • Organizacijski, pravni in etični vidiki
  • Primeri ogrodij: FIWARE, IDSA
  • Nekatere pomembne vertikale in primeri uporabe

Ciljna skupina

  • Vsi, ki jih zanima področje podatkovnih znanosti.

Cilji

  • spoznati pomen in uporabnost podatkovnih prostorov
  • spoznati primere uporabe
Difficulty:
Type:LectureDemonstration
Duration:1 dan
Tutor:Franc Drobnič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico do spremembe način izvedbe (v živo/ na daljavo), datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico zamenjave predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim sprememba ne ustreza.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

Newsletter