Strojno učenje v Python-u

Izrazito praktično naravnan tečaj, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri strojnem učenju v Python-u. Poudarek je na reševanju realnih primerov s pomočjo knjižnice scikit-learn.

Vsebina:

Uvod v strojno učenje

Pred obdelava podatkov

Strojno učenje: osnovni regresijski modeli

Strojno učenje: osnovni klasifikacijski modeli

Odločitvena drevesa in naključni gozdovi

Nenadzorovano učenje

Ocenjevanje modela

Izboljšava modela (Grid search, cross-validation…)

Procesi in »pipelines«

Uvod v globoko učenje

 

Cilji:

uporabiti programski jezik Python in knjižnico scikit-learn pri strojnem

razumeti osnovne principe in metode strojnega učenja

Ciljna skupina:

vsi, ki jih zanima področje strojnega učenja

vsi, ki želijo razviti kariero na področju podatkovnih znanosti

Priporočeno predznanje:

Znanje Pythona

Poznavanje orodji za analitiko podatkov (pandas, numpy) oziroma udeležba na tečaju Analitika podatkov v Python-u

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:11 tednov
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter