Analitika podatkov v Python-u

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.

Vsebina:

Uvod v analitiko podatkov in priprava okolja

Uvod v NumPy

Uvod v Pandas

Priprava in čiščenje podatkov

Prikazovanje podatkov

Uvoz zahtevnejših oblik podatkov

Agregacija, združevanje in transformacija podatkov

Delo s časovnimi podatki

Web Scraping

Delo s podatkovnimi bazami

Procesiranje velikih datasetov v pandas-u

Optimizacija kode za velike datasete

Cilji:

uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov

Spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…)

Ciljna skupina:

vsi, ki jih zanima področje analitike podatkov

vsi, ki želijo razviti kariero na področju analitike podatkov

Priporočeno predznanje:

Udeležba na Python osnovnem tečaju oziroma poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki, funkcije, napake, principi objektnega programiranja).

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Tuesday, 09. January 2024, 16:00pm
Duration:13 tednov
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Nejc Kastelan, Gregor Balkovec
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj poteka v popoldanskem času med 16:15 in 20:15.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 eur. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

POPUST: Če je to že vsaj drugi Python tečaj, ki ga obiskujete pri nas, ne pozabite uveljaviti popusta, ki ste ga prejeli na kuponu pri katerem od prejšnjih tečajev.

Newsletter