Analitika podatkov v Python-u

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.

Vsebina:

Uvod v analitiko podatkov in priprava okolja

Uvod v NumPy

Uvod v Pandas

Priprava in čiščenje podatkov

Prikazovanje podatkov

Uvoz zahtevnejših oblik podatkov

Agregacija, združevanje in transformacija podatkov

Delo s časovnimi podatki

Web Scraping

Delo s podatkovnimi bazami

Procesiranje velikih datasetov v pandas-u

Optimizacija kode za velike datasete

Cilji:

uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov

Spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…)

Ciljna skupina:

vsi, ki jih zanima področje analitike podatkov

vsi, ki želijo razviti kariero na področju analitike podatkov

Priporočeno predznanje:

Udeležba na Python osnovnem tečaju oziroma poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki, funkcije, napake, principi objektnega programiranja).

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:13 tednov
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter