CCNA CyberOps

This course improves a candidate's knowledge and skills needed to successfully handle the tasks, duties, and responsibilities of an associate-level Security Analyst working in a SOC.

Following topics are included in this course:

 • The role of the cyber security analyst
 • Cyberspace, networks, data and attacks
 • Windows and its protection
 • Linux operating system and its protection
 • Analysis of TCP / IP protocols and services
 • Network topologies and infrastructures
 • Classification of different types of cyber attacks
 • Protection of network and end devices, data and services
 • Cyber defense strategy
 • Cryptography and PKI
 • Classification of vulnerabilities of terminal devices
 • Technologies for effective network security control
 • Handling logbooks of devices and alarms
 • Analysis of attacks, search for infected devices and the source of the attack
 • Effective response process in the event of a network incident

Learning objectives:

 • Understand the role of the cyber security analyst in SOC centers
 • Know cyberspace, types of attacks and defence
 • Efectively protect Windows and Linux operating systems
 • Understand the operation of TCP / IP networks
 • Understand the procedures of cryptography in transmission networks
 • Learn about key vulnerabilities of applications and services
 • Usage of tools to effectively monitor security events in networks
 • Learn to protect the network, end devices and data
 • Learn to take effective action in the event of an attack

Target group:

 • Cyber security analysts in SOC centers
 • Network and system administrators and operators
 • Cyber security experts
 • Network, service and application architects
 • Everyone interested in cyber security defense
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Thursday, 19. October 2023, 16:15pm
Ends:Thursday, 19. October 2023, 20:00pm
Duration:14 weeks
Tutor:Jaka Cijan, Dušan Kozic, Amadej Vidic
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj bo potekal 1x tedensko, v popoldanskem času. Izjemoma se tečaj izvede lahko tudi 2x v tednu, ko se nadomešča praznike.
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR. Odjavo pošljete na naslov training@ltfe.org.

Newsletter