IoT Fundamentals: Raspberry Pi and IoT

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih moramo poznati pri izdelavi različnih rešitev Interneta stvari (IoT) skozi uporabo Raspberry Pi in IoT oblačnih storitev. Tečaj se zaključi z izdelavo IoT izdelka in certifikacijo "Cisco IoT Fundamentals: Connecting things".

Vsebina

1. Uvod v RP, namestitev sistema, spoznavanje Linux in Python

2. Varnost in sistemske nastavitve

3. GPIO in senzorji

4. Postavitev strežnika

5. IoT platforme in APIji

6. Analitika in monitoring: InfluxDB/Grafana

7. OpenHub - pametni dom

8. Izpit in certifikacija

Cilji

  • znali uporabljati in zavarovati Raspberry Pi
  • spoznali različne oblačne IoT storitve
  • spoznati osnove TimeSeries database-ov - InfluxDB
  • spoznati osnove Grafane - orodja za prikazovanje grafov

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje IoT
  • vsi, ki želijo spoznati Raspberry Pi
  • vsi, ki so odprti za novosti

Priporočeno predznanje:

  • Udeležba na tečaju Osnove programiranja: Python oz. poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki,  funkcije, errors, principi objektnega programiranja).
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:8 weeks
Tutor:Leon Štefanič Južnič, Gregor Balkovec
Location: Faculty of electrical engineering
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter