IoT infrastrukture v oblaku - napredno

Napredna, izrazito praktično naravnana delavnica, kjer se boste v treh dneh spoznali s ključnimi tehnologijami, ki jih sodobna IoT rešitev zajema, s poudarkom na visoki razpoložljivosti in tehnologijah, ki omogočajo večje obremenitve.

Vsebina

 • Uvod v IoT on Scale
  • RPi3 uvodno spoznavanje, senzorska komunikacija
  • MQTT (protokol, client and broker)
  • Amazon Web Services
  • MQTT v oblaku, Messaging v oblaku - zakaj pravzaprav?
 • Kafka oz. RabbitMQ
  • Docker - uvodno spoznavanje, osnovna uporaba, uporaba pri nasih service-ih
 • MQTT-to-Kafka
  • Time series database - InfluxDB/Grafana setup
  • Service Kafka-to-InfluxDB oz. Elasticsearch (Web, Services, Storage, Time Series Databases ...)
  • Storage

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanimajo trendi v IoT
 • vsi, ki so odprti za novosti
 • vsi, ki jih zanima postavitev sodobne IoT rešitve v oblaku s fokusom na distribuciji in visoki razpoložljivosti
 • posamezniki z osnovnim znanjem programiranja

Cilji

 • pridobiti celovit vpogled v primer sodobne postavitve compleksne rešitve v oblaku
 • spoznati dobre in slabe lastnosti programskih jezikov (Python, Elixir/Erlang in Golang)
 • spoznati osnovne pristope postavljanje resitve v oblaku
 • spoznati pasti, ki jih oblak prinasa
 • spoznati osnove messaginga in njegovo uporabo
 • spoznati osnove MQTT protokola, kot enega najbolj popularnih v IoT segmentu
 • spoznati osnove TimeSeries database-ov - InfluxDB
 • spoznati osnove Grafane - orodja za prikazovanje grafov
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:3 dni
Tutor:Tomaž Bračič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter