Digitalizacija: odprto inoviranje & ustvarjalno razmišljanje

Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih.

Vsebina

 • Poslovni model inoviranja, primeri dobre prakse
 • Izzivi, primerni za reševanje s pristopom ustvarjalnega razmišljanja
 • Orodja za vizualizacijo
 • Inoviranje
 • Orodje za pripovedovanje, Kaj navdušuje in kaj deluje?
 • Strateške priložnosti
 • Prednosti odprtega inoviranja
 • Zakaj in kako se velika podjetja dopolnjujejo pri odprtem inoviranju
 • Priprava podjetja za odprto inoviranje, priprava ljudi za odprto inoviranje
 • Zagon odprtega inoviranja, kaj gre lahko narobe?
 • Tržnica inovacij, IPR pri odprtem inoviranju

Ciljna skupina

 • zaposleni na področju produktnega vodenja
 • zaposleni na področju projektnega vodenja
 • zaposleni na področju raziskave in razvoj
 • zaposleni na področju marketinga
 • zaposleni na področju skrbi za uporabnike
 • zaposleni na področju prodaje

Cilji

 • spoznati pristop in prednosti odprtega inoviranja
 • naučiti se uporabljati odprto inoviranje v svoji organizaciji
 • spoznati ustvarjalno razmišljanje, kot učinkovit pristop k reševanju problemov
 • spoznati model in orodja za uporabo pristopa ustvarjalnega razmišljanja pri reševanju problemov
 • znati naučiti se uporabljati ustvarjalno razmišljanje pri reševanje problemov v svoji organizaciji

 

Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:1 dan
Tutor:Emilija Stojmenova Duh
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:470+ddv
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter