Python: od začetka do modulov in objektov in realnih primerov iz prakse

Intenzivno, dvodnevno usposabljanje kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

Vsebina

 • Uvod v Python in namestitev razvojnega okolja
 • Sintaksa, podatkovni tipi in spremenljivke
 • Operacije, funkcije in metode
 • Seznami, terke in slovarji
 • Lovljenje napak in izjem
 • Moduli in paketi
 • Objektno programiranje, razredi in dedovanje
 • Primeri uporabnih modulov iz prakse

Ciljna skupina

 • vsi, ki želijo v kratkem času spoznati programski jezik Python in ga začeti uporabljati v praksi
 • razvijalci programske opreme
 • sistemski administratorji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Po usposabljanju boste:

 • poznali splošne koncepte računalniškega programiranja
 • poznali programski jezik Python, semantiko in okolje za delo
 • poznali splošne tehnike kodiranja in objektno usmerjenega programiranja
 • imeli praktične izkušnje s programskim jezikom Python
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Duration:3 dni
Tutor:Simon Kastelic, Leon Štefanič Južnič
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter