Signalizacije

Program obravnava signalizacijsko-krmilne protokole in arhitekture v omrežjih naslednje generacije (NGN). Predstavi trenutno stanje v telekomunikacijskih omrežjih in predstavi primere dobre prakse. S poudarki na posameznih temah se vsebino lahko prilagoditi potrebam slušateljev.

Vsebina

 • Pomen in razvoj signalizacij (standardizacija, protokolni sloji)
 • Klasične signalizacije (arhitektura, segmenti omrežja)
  • SS7 (MTP, ISUP, SCCP, TCAP)
  • IN (Inteligent Network) - koncept
 • Omrežja nove generacije NGN (koncept, ločitev storitvenih in komutacijskih funkcij, arhitektura in gradniki NGN sistemov)
  • protokol SIP (koncept, arhitektura, SIP sporočila)
  • SIGTRAN
 • Koncept AAA (mehanizmi, storitve, standardizacija, primerjave)
  • RADIUS
  • DIAMETER
 • Prikaz delovanja signalizacij in praktično delo

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali signalizacije v klasičnih TDM in NGN omrežjih
 • razumeli koncept ločitve kontrolne in signalne ravni od storitvene ravni
 • razumeli vlogo SS7 in funkcije posameznih slojev
 • seznanjeni se skonceptom inteligentnih omrežij (IN)
 • poznali temelje NGN arhitekture, storitev in konceptov
 • poznali SIP arhitekturo, sporočila in delovanje
 • poznali AAA protokole Radius in Diameter
 • razumeli zasnovo realizacije protokolov
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Closing date exceeded
Duration:3 dni
Tutor:Franci Katrašnik, Roman Kotnik, Primož Brajnik
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:1410+ddv
Inquiry
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Closing date exceeded

Newsletter