CCNP ENCOR (350-401)

Main module Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies. This module focuses on your knowledge of enterprise infrastructure including dual-stack (IPv4 and IPv6) architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, security, and automation.

Content

 • Dual stack (IPv4 and IPv6) architecture
 • Virtualization
 • Infrastructure
 • Network assurance
 • Security
 • Automation

Goals

Participants will:

 • Mastered the routing protocols EIGRP, OSPF, BGP
 • Implement and optimize the operation of switches (VLAN, Spanning-Tree) and ensure redundancy
 • Implement multicast and quality of service (QoS) in the network
 • Implement wireless (WLAN) networks in a business environment
 • Describe and implement LAN security features
 • Plan and prepare for advanced services in a campus infrastructure

Target group

 • R&D specialists
 • Network designers & integrators
 • Network/system administrators & operators
 • Professional services & consultants
 • Those who are developing their carier in the ICT field
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Monday, 12. September 2022, 16:15pm
Duration:11-15 weeks
Tutor: Maks Šuštar, Dušan Kozic
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Predvidoma en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

Newsletter