CCNP ENARSI (300-410)

Concentration module Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies. This module addresses professional knowledge and skills needed to design and maintain computer networks and advanced configurations. The emphasis of the concentration module is on advanced routing and network scalability.

Content

 • Routing Services
 • Routing protocols: OSPF, BGP, EIGRP
 • Optimizing routing protocols
 • Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile Workers
 • Implementation of IPv6
 • Practical exercises and case studies

Goals

Participants will:

 • Acquire professional knowledge in designing and maintaining advanced configurations, advanced routing and network scalability
 • Explain complex network requirements and design models for implementing advanced routing services in an enterprise network (using EIGRP and OSPF)
 • Implement various mechanisms for controlling routing updates and traffic
 • Implement Path Control using IP SLA and PBR
 • Implement BGP to allow an enterprise network to connect to an ISP
 • Describe a basic implementation for branch office and mobile worker connectivity
 • Describe and configure IPv6 in an enterprise network

Target group

 • R&D specialists
 • Network designers & integrators
 • Network/system administrators & operators
 • Professional services & consultants
 • Those who are developing their carier in the ICT field
Difficulty:
Type:LecturePracticeDemonstration
Status:Not exceeded
Starts:Monday, 08. November 2021, 16:15pm
Duration:12 weeks
Tutor:Maks Šuštar, Dušan Kozic
Location: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Fees:Cenik CNA
Apply as
Individual
Organisation
Student
Status: Not exceeded
Name: *
Email: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
Strinjam se s pogoji poslovanja. *
  * Required field
Tečaj bo potekal 1x tedensko, v popoldanskem času.
Cena vključuje predavanja, vaje na opremi in emulatorju, gradivo.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

ODJAVA: Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe s strani udeležencev je najmanj 2 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR. Odjavo lahko pošljete na naslov training@ltfe.org.

PLAČILO: Vsaj en teden pred začetkom tečaja vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in račun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom tečaja.

Newsletter