Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Naprednejše vsebine s področja razvoja aplikacij na platformi Android, HTML5, uporabniških vmesnikov ...

Usposabljanja Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Spletni uporabniški vmesniki
Priporočamo
Spletni uporabniški vmesniki.

HTML5
Priporočamo
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.

Razvoj iPhone in iPad aplikacij
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj iPhone in iPad aplikacij se udeleženci seznanijo z značilnostmi strojne in programske opreme iPhone in iPad platforme ter pridobijo dragocene praktične izkušnje pri uporabi razvojnega okolja. Praktični del vključuje razvoj aplikacij, testiranje, distribucijo in uporabo vmesnikov.

Mobilna terminalna oprema
Priporočamo
Tečaj se osredotoča na posebnosti mobilne terminalne opreme. Poudarek je na strojnih platformah, pripadajočih komunikacijskih in senzorskih vmesnikih, operacijskih sistemih in programskih platformah. Poleg tega je podano osnovno znanje o razvijanju mobilnih aplikacij ter predstavitve aplikacij, storitev in posebnosti Symbian, Apple IOS (iPhone in iPad), BlackBerry, Windows in Android platform.

Software development
Priporočamo
Software development

Python: od začetka do modulov in objektov
Priporočamo
Intenzivno, dvodnevno usposabljanje ,kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.