Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Naprednejše vsebine s področja razvoja aplikacij na platformi Android, HTML5, uporabniških vmesnikov ...

Usposabljanja Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Spletni uporabniški vmesniki
Priporočamo
Spletni uporabniški vmesniki.

HTML5
Priporočamo
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.

Python: od začetka do modulov in objektov
Priporočamo
Intenzivno, dvodnevno usposabljanje kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python.

Razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj decentraliziranih aplikacij za Ethereum se udeleženci seznanijo s ključnimi vidiki delovanja, arhitekturo in elementi decentraliziranih aplikacij (DApp), to je z aplikacijami za blokovno verigo Ethereum v končnih napravah in uporabniških vmesnikih ter s pametnimi pogodbami (smart contract). Praktični del vključuje izdelavo enostavne pametne pogodbe za delo z žetoni (token) ter njeno umestitev in zagon v omrežju Ethereum in izdelavo enostavnega spletnega vmesnika ali nodejs aplikacije za dostop do funkcij pametne pogodbe ter blokovne verige Ethereum.

Napredni Python
Priporočamo
Intenzivno, praktično usposabljanje, kjer se boste naučili programirati s programskim jezikom Python. Spoznali boste napredne funkcije programskega jezika Python, semantiko in okolje za delo ter splošne tehnike kodiranja in objektno usmerjenega programiranja. V prvem dnevu se boste spoznali z naprednejšimi koncepti in praksami v Pythonu. V drugem dnevu se bomo poglobili v asinhrono programiranje in izdelavo REST programskega vmesnika povezanega na podatkovno bazo.

Sodobni spletni protokoli
Priporočamo
Spoznali boste sodobne spletne protokole (HTTP 1.x, HTTP/2, QUIC, WebSockets, RTCPeerConnection), njihove značilnosti in glavne omejitve.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.