Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Naprednejše vsebine s področja razvoja aplikacij na platformi Android, HTML5, uporabniških vmesnikov ...

Usposabljanja Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij

Spletni uporabniški vmesniki
Priporočamo
Spletni uporabniški vmesniki.

Java IV - Razvoj mobilnih aplikacij na platformi Android
Priporočamo
Tečaj predstavlja profesionalno usposabljanje za razvoj aplikacij za mobilne terminale z uporabo programskega okolja Java znotraj platforme Android. Udeleženci se seznanijo z razvojnim okoljem, načeli, tehnikami, komponentami in koncepti, ki so pomembni pri razvoju aplikacij za Android.

Java V - Napredne tehnike v Androidu
Priporočamo
Nadaljevalno usposabljanje Android se osredotoča na razvoj naprednejših grafičnih elementov uporabniškega vmesnika, uporabe multimedije in senzorjev, izdelave gradnikov aplikacije v C/C++ ter aplikacij z uporabo komunikacije bližnjega polja.

HTML5
Priporočamo
Usposabljanje podaja osnovna znanja o HTML5 in njegovi uporabi pri zasnovi sodobnih spletnih aplikacij.

Razvoj iPhone in iPad aplikacij
Priporočamo
Na usposabljanju za razvoj iPhone in iPad aplikacij se udeleženci seznanijo z značilnostmi strojne in programske opreme iPhone in iPad platforme ter pridobijo dragocene praktične izkušnje pri uporabi razvojnega okolja. Praktični del vključuje razvoj aplikacij, testiranje, distribucijo in uporabo vmesnikov.

Mobilna terminalna oprema
Priporočamo
Tečaj se osredotoča na posebnosti mobilne terminalne opreme. Poudarek je na strojnih platformah, pripadajočih komunikacijskih in senzorskih vmesnikih, operacijskih sistemih in programskih platformah. Poleg tega je podano osnovno znanje o razvijanju mobilnih aplikacij ter predstavitve aplikacij, storitev in posebnosti Symbian, Apple IOS (iPhone in iPad), BlackBerry, Windows in Android platform.

Software development
Priporočamo
Software development

Varnost aplikacij v oblaku
Priporočamo
Varnostne napake v aplikacijah so v zadnjih letih krepko presegle pomanjkljivosti v infrastrukturi. To v veliki meri izkoriščajo tudi napadalci, kar podjetja in razvijalce sili v izboljšanje zaščite programske opreme.

Python
Priporočamo
Usposabljanje o uporabi in delu s programskim jezikom Python.

Prijava na e-novice