WiFi Omrežja

Spoznajte tehnologijo Wi-Fi - koncepte, načela, mehanizme in arhitekture storitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje brezžične pokritosti.

Usposabljanja Wi-Fi omrežja

Wi-Fi I
Priporočamo
Napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj.

Poslovna omrežja Wi-Fi (Wi-Fi II)
Priporočamo
Gre za napredni nivo usposabljanja o tehnologiji Wi-Fi v poslovnem okolju. Predstavljeni so koncepti, načela, mehanizmi in arhitekture storitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje brezžične pokritosti poslovnih okolij in urbanih področij. Arhitektura in elementi so predstavljeni v okviru razpoložljivih standardov, čemur sledi podroben vpogled v področje varnosti, kakovosti in drugih vprašanj s področja te tehnologije ter nekaj praktičnih vaj. Poudarek je tudi na brezžičnih radijskih linkih daljšega dometa za potrebe brezžičnih operaterjev WISP.

Varnost v omrežjih WiFi
Priporočamo
Varnost v omrežjih WiFi.

Omrežja mesh in “ad-hoc”
Priporočamo
Omrežja »mesh« in »ad-hoc« predstavljajo enega od možnih načinov povezovanja omrežnih naprav v bodočih brezžičnih omrežjih. Zaradi dinamične vzpostavitve decentralizirane arhitekture so omrežja »mash« in »ad-hoc« zanimiva za obrambne namene ter za zaščito in reševanje. Tečaj obravnava arhitekturo brezžičnih “ad-hoc” omrežij, pripadajoče usmerjevalne protokole, varnostne vidike in koncepte zagotavljanja kakovosti v omrežjih “ad-hoc”. Praktični del tečaja obsega primere omrežij in demonstracijo delovanja mehanizmov ad-hoc v omrežju.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.