IP mreženje

Osvojite internetni protokol, tehnologije Ethernet, principe povezovanja, usmerjanja prometa ter zagotavljanja varnosti v omrežijih IP.

---

Preberite več o posameznih modulih usposabljanj IP mreženja

Varnost v omrežjih IP
Priporočamo
Ustrezni varnostni mehanizmi in politike so predpogoj za povezovanje informacijskih sistemov preko zasebnih ali javnih IP omrežij, izvedbo poslovnih transakcij v internetnih omrežjih ter ohranjanje integritete in zasebnosti pri uporabi storitev. V okviru tečaja boste podrobneje spoznali najpogostejše postopke in mehanizme kriptiranja podatkov, obravnavani bodo mehanizmi in postopki za uveljavitev varnosti komunikacijskih storitev, naprav ter sistemov. Praktični del tečaja obsega primer uporabe in demonstracijo delovanja protokola IPSec ter koncepta PKI.

Multicast v omrežjih IP
Priporočamo
Tečaj obravnava vzpostavitev in upravljanje oddajanja več prejemnikom (multicast) v IP Ethernet omrežjih. Osredotoča se na osnove tehnologije multicast, ki predstavlja podlago številnim hitro razvijajočim se storitvam, kot so IPTV ali Internetna TV. Predstavljeni so različni storitveni modeli, naslavljanje ter usmerjevalni protokoli za oddajanje več prejemnikom. V okviru praktičnega dela tečaja se spoznava nastavljanje in preizkušanje delovanja mehanizmov multicast na omrežni opremi

Osnove TCP/IP in Ethernet
Priporočamo
Tečaj obravnava osnovne koncepte in principe delovanja protokolov sodobnih internetnih omrežij. Predstavljeni so glavni mehanizmi, storitve in aplikacije ter orodja za spremljanje in analizo delovanja protokolov v omrežjih IP. Tečaj predstavlja izhodišče za številna ostala izobraževanja o omrežnih tehnologijah.

Usmerjanje v omrežjih IP I
Priporočamo
Tečaj na pregleden način obravnava področje usmerjanja v omrežjih IP, osnove paketne komutacije, naslavljanje, najpomembnejše usmerjevalne protokole in algoritme ter njihovo uporabo.

Usmerjanje v omrežjih IP II
Priporočamo
Celovit pregled zahtevnejših tem o IP usmerjanju. Predstavljeni so različni usmerjevalni protokoli ter naprednejše funkcije usmerjanja. Udeleženci pridobijo praktične izkušnje na področju konfiguracije usmerjevalnih protokolov.

Usmerjanje BGP
Priporočamo
Program podaja celovit vpogled v BGP usmerjevalni protokol, mehanizme delovanja in uporabo v praksi. Udeleženci pridobijo znanja na profesionalnem nivoju ter praktične izkušnje z nastavljanjem BGP usmerjanja na omrežni opremi.

Testiranje in verifikacija omrežne infrastrukture IP
Priporočamo
Tečaj omogoča pridobivanje strokovnega znanja in praktičnih izkušenj s področja testiranja IP omrežne infrastrukture, meritev in postopkov preverjanja. Teoretično znanje je nadgrajeno s praktičnim delom na profesionalni merilni opremi in preizkusi delovanja usmerjevalnikov in stikal.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.