Konvergenčna Telco omrežja

Izbrani so programi iz področja signalizacij, IMS in NGN sistemov, nadzorovanja TK sistemov, zagotavljanja QoS/QoE ter fiksno mobilne konvergence.

Usposabljanja Konvergenčna Telco omrežja

Signalizacije
Priporočamo
Program obravnava signalizacijsko-krmilne protokole in arhitekture v omrežjih naslednje generacije (NGN). Predstavi trenutno stanje v telekomunikacijskih omrežjih in predstavi primere dobre prakse. S poudarki na posameznih temah se vsebino lahko prilagoditi potrebam slušateljev.

DPI – Deep Packet Inspection
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o načelih, tehnikah in področjih uporabe globinskega pregleda paketov. Predstavljen je pravni vidik koncepta nadzorovanja telekomunikacijskih sistemov, vrste zajemanja prometa in razvoj DPI aplikacij v prihodnosti. Posebna pozornost je namenjena tehničnim zahtevam in možnostim uporabe DPI v okoljih operaterja in drugih agencijah.

Osnove IMS
Priporočamo
E- tečaj uporabnikom na pregleden način predstavi celovito zgodbo o sistemih IMS, njihovem nastanku, delovanju in uporabi, umestitvi v telekomunikacijska in internetna omrežja ter tehnoloških in poslovnih vidikih njihovega delovanja. V uvodnem delu tečaja so najprej pojasnjeni glavni razlogi za evolucijo v smeri omrežij naslednje generacije, sledi predstavitev koncepta zagotavljanja storitev, opis arhitekture, entitet ter njihovih značilnosti. Tečaj zaključi z orisom stanja tehnologije IMS ter njenim bodočim tehnološkim razvojem.

Zagotavljanje QoS/QoE
Priporočamo
Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o principih, sistemih, tehnikah in pristopih zagotavljanja QoS in QoE v različnih sodobnih komunikacijskih sistemih. Poudarek je na izzivih, ki jih QoS in QoE prinašata v IP okolja. Udeleženci pridobijo podroben vpogled v koncept zagotavljanja kakovosti v VoIP, NGN, Internet in IPTV sistemih. Praktični del je usmerjen v meritvene postopke in tehnike za zagotavljanje QoS ter sistem za ocenjevanje QoE storitev.

Fiksno mobilna konvergenca
Priporočamo
Fiksno mobilna konvergenca (FMC)

Omrežja naslednje generacije (NGN)
Priporočamo
Usposabljanje o delovanju IP Centreks telefonije, protokolu SIP, arhitekture IMS in NGN.

Napredni mrežni protokoli in varnost
Priporočamo
Tečaj predstavlja izbrane vsebine iz koncepta nadzorovanja telekomunikacijskih sistemov, varnosti, vdorov in napadov na omrežja, različnih vrst zajemanja prometa, uporabe globinskega pregleda paketov ter različnih znanj iz področja mrežnih protokolov.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.