Internet stvari in pametne storitve

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov Interneta prihodnosti. 

V programu usposabljanj "Internet stvari in pametne storitve" boste spoznali najnovejše trende, koncepte, tehnologije in storitve, ki jih omogoča povezovanje naprav, senzorjev, pametnih uporabniških terminalov, fizičnih in navideznih stvari v Internet. 

 

Usposabljanja Internet stvari in pametna prihodnost

Sodobne spletne storitve in družabni splet
Priporočamo
Sodobne spletne storitve in družabni splet.

M2M, senzorji in arhitekture interneta stvari
Priporočamo
Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende razvoja in dobre prakse na področju M2M – IoT.

Cloud: Virtualizacija, NFV in SDN
Priporočamo
Delavnica, ki obravnava tehnologije, trende in standardizacijo na področju omrežij SDN in konceptov NFV.

Raspberry Pi
Priporočamo
Praktična delavnica, ki predstavi zelo poceni alternativo dragim profesionalnim napravam in strežnikom, ki s širokim naborom zmožnosti rešuje probleme in najde prostor v (skoraj) vsakem okolju.

Bločne verige in Bitcoin: osnovni nivo
Priporočamo
Zadnjih nekaj let je bila opazna rast vrednosti in inoviranje na področju kriptovalut, predvsem Bitcoina. Preverili bomo tehnične in ne-tehnične vidike, zakaj je ta tako zanimiv za številne uporabnike, inovativne podjetnike in investitorje.

Komunikacije v SmartGrid
Priporočamo
Tečaj podaja osnovni pregled koncepta aktivnih omrežij oziroma SmartGrid in vprašanja, ki jih prinaša vključevanje v telekomunikacijske sisteme in storitve. Podrobneje so obravnavane zahteve storitev, infrastruktur, protokolov ter izzivi s katerimi se soočamo ob uvajanju, konfiguraciji in upravljanju telekomunikacijskih storitev v okolju SmartGrid. Vsebina je zaokrožena z vpogledom v obstoječa SmartGrid okolja in demo predstavitvijo pilotnega projekta.

Varnost v internetu stvari
Priporočamo
Delavnica predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

Spletna infrastruktura in aplikacijske tehnologije v oblaku
Priporočamo
Spletna infrastruktura in aplikacijske tehnologije.

Nosljivo računalništvo (Wearable computing)
Priporočamo
Spoznajte trende na področju nosljivega računalništva.

RFID in NFC
Priporočamo
Delavnica predstavi pregled tehnologije RFID s poudarkom na uporabi tehnologije za namene komuniciranja v bližnjem polju NFC. Vsebina se nadgradi s pregledom možnih storitev v prihodnosti, ki jih podpira NFC v sodobnih mobilnih terminalih.

Prijava na e-novice