Certifikati

Veliko skrb posvečamo kakovosti osvojenega znanja naših slušateljev. Ob zaključku vsakega usposabljanja dajemo slušateljem možnost, da opravijo preverjanje znanja in pridobijo certifikat Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani o pridobljenem znanju. Certifikat, ki ga prejmejo udeleženci po uspešno opravljenem preverjanju znanja, izkazuje, da je slušatelj osvojil cilje usposabljanja. Certifikat za razliko od običajnega potrdila o udeležbi dejansko dokazuje nivo osvojenega znanja.

Opravljanje preverjanja znanja je opcijski del usposabljanja, praviloma se izvaja na lokaciji, kjer je potekalo usposabljanje in je vključeno v ceno usposabljanja. Za preverjanje znanja se udeleženci odločajo individualno oziroma po dogovoru z naročnikom usposabljanja.

Vsak udeleženec, ki se ne udeleži preverjanja znanja, pa prejme potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.