Cisco akademija na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

Posted in Blog

Ker smo šola, ki sledi najnovejšim trendom na področju novih tehnologij, smo se odločili, da postanemo Cisco akademija, ki bo omogočala svojim dijakom, da nadgradijo svoje znanje iz računalniških omrežij.

Zavedamo se, da pridobitev tovrstnih certifikatov, ki imajo v svetovnem merilu že uveljavljen status, lahko pomagajo posameznikom pri iskanju zaposlitve. Tako smo v šolskem letu 2015/16 prvič začeli z izvedbo modula CCNA 1, ki smo ga vključili v izobraževalni proces pri dijakih 3. letnikov. Pridobitev certifikata smo omejili na eno skupino. Izvedli smo teoretični in praktični del izobraževanja. Ker zaenkrat še nimamo Cisco opreme, smo praktični del opravljali preko Packet Tracerja. Ne glede na to, da nimamo opreme, se je dijakom tudi takšen način dela zdel zelo zanimiv. Izvedba v celoti poteka v času učnega procesa, tako da ne posegamo v prosti čas dijakov.

Prav tako lahko dijaki to novo znanje uporabijo pri izdelavi raziskovalnih in maturitetnih nalog.

Naš cilj je, da v novem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem za naše dijake kot tudi za zunanje obiskovalce. Prav tako je naš cilj tudi, da bi se udeležili tekmovanja Cisco NetRiders.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je šola, ki nudi naslednje izobraževalne programe:
  • Gimnazija
  • Predšolska vzgoja
  • Filmski oddelek
  • Maturitetni tečaj
  • Izobraževanje odraslih

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.