Cisco akademija - celosten pristop k učenju

Posted in Blog

CCNA Cisco akademija

Namen Cisco omrežne akademije je povečati dostop do izobraževanja in kariernih možnosti ter hkrati usposobiti dovolj strokovnjakov, ki jih IKT industrija potrebuje.

Od skromnega začetka, se je Cisco akademije razvila v največjo učilnico na svetu, ki v svoji skupnosti skrbi za razvoj bodočih IKT profesionalcev.

Akademija deluje pod okriljem podjetja Cisco Systems in predstavlja partnerstvo med izobraževalnimi ustanovami, industrijo, državnimi institucijami in neprofitnimi organizacijami. Gre za globalni izobraževalni program o omrežnih tehnologijah, ki danes deluje v več kot 165. državah po svetu in se ga letno udeleži več kot 1.000.000 učečih. Vsi tečajniki po svetu imajo dostop do enakega visoko kakovostnega multimedijskega gradiva, praktičnih laboratorijskih vaj, spletnih izpitov in kakovostnih inštruktorjev.

Kako se je vse skupaj začelo?

Nastanek programa so leta 1997  spodbudile šole, ki so uspešno povezovale izobraževanje in industrijo. Pri izobraževanju so uporabljale podarjeno omrežno opremo. Navodila in tečaji so nato prerasli v bolj formalizirano obliko izobraževanja -  Cisco omrežno akademijo. Danes programi akademije predstavljajo način dokvalifikacije ali prekvalifikacije. Izvajajo se lahko ob delu, študiju, v delovnem času in tudi znotraj rednega izobraževanja.

Različne poti do cilja

Usposabljanje v Cisco omrežni akademiji je alternativa krajšim industrijskim programom, ki so namenjeni izkušenim inženirjem, ki že imajo dobro predznanje. Prednost intenzivnih tečajev, ki tipično potekajo v okviru enega ali dveh tednov je, da v zelo kratkem času omogočijo pridobitev ali obnovitev specifičnega znanja. Primerni so za tiste, ki bodo pridobljeno znanje lahko takoj uporabljali pri delu in ga na ta način tudi trajnostno utrdili.

Vsebinsko se programa ne razlikujeta, saj oba sledita enakim ciljem, t.j. pridobiti visok nivo znanja, ki ga udeleženci lahko dokažejo na končnem izpitu v pooblaščenem izpitnem centru, ki izda mednarodno priznani Cisco certifikat.

Razlika med programoma je torej v pristopu. Usposabljanje v Cisco omrežni akademiji je časovno daljše, vključuje sprotno preverjanje znanja in je kot tako idealno za usposabljanje ob delu ali študiju. Na koncu udeleženci prejmejo Cisco certifikat (Cisco akademski), z izpitom na Pearson VUE izpitnem centru pa brez težav pridobijo tudi industrijski Cisco certifikat.

E-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.