Spremljanje zdravstvenega stanja pacientov s pomočjo IKT

Tečaj predstavi celovit pregled osebnih zdravstvenih sistemov, uporabnikov, akterjev in storitev za daljinsko spremljanje zdravstvenega stanja. Poudarek je na strukturah sistemov in elementov, komunikacijskih protokolih v praksi in področjih možne uporabe.

Vsebina

 • Uporaba IKT v zdravstvu
  • Rešitve, ki so v uporabi
  • Uporaba rešitev in skupine uporabnikov
  • Prednosti in izzivi
 • Spremljanje zdravstvenega stanja pacientov na daljavo
  • Osebni zdravstveni sistemi (Personal Health Systems – PHS)
   • Storitve osebnih zdravstvenih sistemov
   • Primeri implementacij
   • Uporabniški vidik
  • Delovanje osebnih zdravstvenih sistemov
   • Arhitekture in gradniki sistemov
   • Komunikacijski protokoli in standardi
   • Varnostni mehanizmi
   • Praktični prikaz delovanja rešitev
  • Prihodnji razvoj področja
   • Pristopi k ponujanju storitev na trgu
   • Integracija rešitev v sisteme zdravstvenega varstva

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • imeli pregledno znanje o IKT rešitvah, ki se uporabljajo v zdravstvu
 • znali identificirati ključne skupine uporabnikov teh rešitev
 • imeli informacije o specifičnih izzivih, značilnih za uvajanje novih storitev v zdravstvena okolja
 • poznali različne rešitve s področja telemedicine
 • imeli celovito znanje o delovanju osebnih zdravstvenih sistemov (rešitev za spremljanje zdravstvenega stanja pacientov na daljavo)
 • poznali uporabo tovrstnih rešitev v praksi
 • poznali pristope k uvajanju osebnih zdravstvenih sistemov v zdravstveno prakso in možne načine vstopa na trg zdravstvenih pripomočkov
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pustišek, Damir Kervina
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.