Storitve v IMS/NGN/IPTV

Delavnica predstavi koncept ponujanja storitev v omrežjih NGN in IMS. Predstavi storitveno arhitekturo v NGN in IMS, IMS ter SIP mehanizme zagotavljanja storitev, funkcionalnost aplikacijskih strežnikov in storitvenih enablerjev ter delovanje aplikacijskega strežnika v vlogi storitvenega prehoda. Predstavi ključne značilnosti okolij za ponujanje storitev (SDP) in razvijalskih skupnosti. Tekom delavnice je v živo demonstrirano delovanje številnih aplikacij s področja IMS, storitvenih enablerjev, Web 2.0 mashup-ov, IPTV ipd.

Vsebina

 • Uvod
  • arhitektura in storitveno okolje NGN, IMS in IPTV, demo okolje LTFE
 • Zagotavljanje storitev v IMS
  • vmesniki, uporabniške in storitvene identitete, proženje storitev
 • SIP aplikacijski strežnik
  • SCIM, SIP Servlet, JAIN SLEE, JAIN SIP
 • Storitveni enablerji
  • XDM, Presence, Messaging, Conferencing, Rich Communication Suite
 • SIP in zagotavljanje storitev
  • podajanje vsebin, obveščanje o dogodkih, “Forking”, SIP zaglavja
 • Aplikacijski strežnik kot storitveni prehod
  • OSA/Parlay, Parlay X, REST, VXML
 • Okolja za ponujanje storitev (SDP)
  • SDP, OMA OSE, razvijalske skupnosti
 • Demonstracija storitev (MED PREDAVANJEM)
  • Click2Dial, Group Messaging, Smart Forwarding, Missed Call Message, IMS based IPTV, IM2Blog, ...

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Seznanitev s storitvenim okoljem NGN/IMS, pregled tehnologij in arhitektur okolij za razvoj in načrtovanje storitev nove generacije. Praktični prikaz delovanja storitev.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Klemen Peternel, Aleksander Kovačič, Luka Zebec
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.