IPTV

Tečaj predstavlja napredno usposabljanje o sistemih, storitvah, standardih in tehnologijah IPTV ter nudi vpogled v razpoložljive možnosti za uvajanje in integracijo z drugimi komunikacijskimi sistemi. Obravnavana so vprašanja o možnostih razvoja v prihodnosti, kar zagotavlja dragoceno znanje za načrtovanje, uvajanje in obvladovanje IPTV sistemov in storitev. Udeleženci se seznanijo tudi z najboljšimi praksami in visoko razvitimi IPTV okolji.

Vsebina

 • Koncepti IPTV arhitektur/rešitev
  • Klasična vertikalna arhitektura
  • NGN in NGN/IMS IPTV
  • “Over the top” koncept (OTT)
 • Multimedijske tehnologije in storitve v IPTV
  • Definicija področja (multimedija, internetna televizija, IPTV)
  • Multimedijski elementi in značilnosti (tekst, slika, animacije, zvok, video, stereovizija)
  • Kompresija multimedijskih vsebin
  • Način prenosa multimedijskih vsebin in storitev
  • Unicast in multicast način prenosa podatkov
 • Multimedijske storitve (prenos vsebin v živo, prenos vsebin na zahtevo, PVR, elektronski programski/storitveni vodnik)
 • Protokolni sklad za prenos multimedije preko omrežij IP
 • Klasična IPTV vertikalna arhitektura
 • NGN in NGN/IMS IPTV arhitektura
  • Storitveno okolje NGN/IMS
  • Vpeljava IPTV v NGN - možne arhitekture
   • Povezava s klasično IPTV platformo
   • IPTV v NGN okolju
   • IPTV v NGN/IMS okolju
  • Standardizacija NGN IPTV (ITU-T GSI IPTV, ETSI TISPAN, ATIS IIF, OPEN IPTV Forum, DVB, Broadband Forum)
 • Uvod v posebnosti platforme IPTV v smislu QoE in QoS
 • Terminalna oprema in uporabniška izkušnja
 • Primeri dobre prakse
  • Klasični IPTV sistem
  • Primeri uspešnih IPTV storitev v NGN

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • seznanjeni s storitvenim okoljem NGN in sistemom standardizacije
 • podrobneje spoznali tehnologijo, posebnosti in tipične storitve IPTV sistemov
 • poznali klasične sisteme IPTV ter sisteme IPTV v omrežjih naslednje generacije – NGN/IMS
 • poznali načine vpeljave IPTV v omrežja naslednje generacije s poudarkom na zagotavljanju kvalitete storitev IPTV
 • poznali primere dobre prakse delovanja storitev IPTV v NGN
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pogačnik, Jože Guna, Mojca Volk
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.