Osnove IMS

E- tečaj uporabnikom na pregleden način predstavi celovito zgodbo o sistemih IMS, njihovem nastanku, delovanju in uporabi, umestitvi v telekomunikacijska in internetna omrežja ter tehnoloških in poslovnih vidikih njihovega delovanja. V uvodnem delu tečaja so najprej pojasnjeni glavni razlogi za evolucijo v smeri omrežij naslednje generacije, sledi predstavitev koncepta zagotavljanja storitev, opis arhitekture, entitet ter njihovih značilnosti. Tečaj zaključi z orisom stanja tehnologije IMS ter njenim bodočim tehnološkim razvojem.

Vsebina

 • Ključne spremembe in razlogi za evolucijo v smeri omrežij naslednje generacije
 • Arhitekturni in storitveni koncepti, standardizacija ter evolucijske stopnje in omrežij naslednje generacije
 • Evolucija v smeri IMS
 • Glavne značilnosti IMS
  • Arhitektura, entitete krmilnega in storitvenega sloja, podporne tehnologije
  • IMS entitete: CSCF, HSS, AS, MGCF, MGW, SGW, PDF, IBCF …
  • Protokoli in referenčne točke
 • Način delovanja IMS, primeri potekov klicev
 • IMS funkcionalnosti za podporo izvedbi storitev: identifikacija, osnovna komunikacija, registracija in krmiljenje seje, krmiljenje in proženje storitev, varnost, zaračunavanje
 • IMS okolje za realizacijo storitev – SDP, primeri realizacije
 • Mobilna in fiksna dostopovna omrežja: arhitekture in tehnologije
 • Terminalna oprema
 • Stanje tehnologije IMS in njenih implementacij, bodoči izzivi ter umestitev na tehnološki “roadmap”

Ciljna skupina

 • Specialisti in inženirji ter vodje oddelkov pri operaterjih, odgovorni za uvajanje, upravljanje in vzdrževanje IMS
 • Vodje in strokovnjaki v oddelkih za zaračunavanje in zagotavljane storitev
 • Vodje razvojnih oddelkov in razvijalci programske opreme in produktov za IMS
 • Vodje razvoja, arhitekti in razvijalci naprednih storitev in aplikacij v okoljih IMS/NGN
 • Vodje in strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje, produktnega trženja ter načrtovanja rešitev pri proizvajalcih opreme ali ponudnikih rešitev.

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne koncepte in tehnologije za razumevanje delovanja IMS ter njegove umestitve v NGN
 • imeli pregledno znanje o arhitekturi, standardnih gradnikih, njihovi vlogi in funkcionalnih karakteristikah
 • poznali najpomembnejše protokole in mehanizme, ki tvorijo storitveno okolje IMS
 • seznanjeni z migracijskimi pristopi in načini uvajanja IMS v obstoječa in nova omrežja
 • sposobni opredeliti poslovne vidike uvajnaja in delovanja IMS
Težavnost:
Tip dogodka:
Trajanje:10 ur
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.