Satelitski sistemi

Tečaj podaja pregled posebnosti, prednosti, omejitev in področij uporabe satelitskih komunikacijskih sistemov za potrebe telefonije, prenosa podatkov in lokacijskih storitev. Vsebina se dotika vprašanj o razpoložljivosti, točnosti in spektru storitev, ki so specifične za satelitske tehnologije.

Vsebina

 • Osnove satelitskih komunikacij
  • Posebnosti vesoljskega segmenta
 • Satelitske komunikacije
  • Predstavitev sistemov SAT telefonije
  • Vpliv oddaljenosti na kvaliteto storitev
  • Nabor podatkovnih, govornih in sporočilnih storitev
 • Satelitsko lociranje
  • Razvoj satelitskih navigacijskih sistemov
  • Delovanje sistema GPS, EGNOS in GALILEO
  • Natančnost določanja lokacije in storitve

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste seznanjeni s posebnostmi satelitske telefonije, prenosa podatkov ter satelitskimi sistemi lociranja, s poudarkom na dosegljivosti, natančnosti in naboru storitev.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Andrej Štern, Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.