Wi-MAX

Tečaj se osredotoča na naprednejše teme o arhitekturi, protokolih, mehanizmih in storitvah tehnologije WiMAX. Poudarek je na arhitekturi, funkcionalnostih in značilnostih upoštevajoč standarde in priporočila. Teoretični del se dopolni s praktičnimi primeri najboljših praks gradnje omrežij in uporabo smernic.

Vsebina

 • Osnove radijskih komunikacij
 • Pregled frekvenčnega spektra, prosto dostopna (ISM) in licenčna področja
 • Značilnosti razširjanja radijskega signala, motnje in odboji
 • Pregled standardizacije WiMAX : 802.16, 802.16a, 802.16-2004, 802.16e
 • Arhitektura omrežja in gradniki
 • Sloj MAC: mehanizmi za zagotavljanje QoS, varnostni mehanizmi
 • Fizični sloj: radijski vmesniki, adaptivna modulacija, kodiranja
 • Radijske značilnosti: pasovna širina kanala, tipi radijske vidljivosti
 • Uporaba tehnologije WiMAX: urbana, priurbana, ruralna območja

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali osnovne značilnosti brezžičnih komunikacij
 • poznali standarde WiMAX
 • poznali arhitekturo omrežja WiMAX
 • poznali mehanizme za zagotavljanje QoS in varnosti v omrežjih WiMAX
 • seznanjeni s praktičnimi primeri postavitev omrežij WiMAX v svetu
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Dušan Mulac, Luka Mali, Janez Sterle
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.