Od ideje do konkurenčnega produkta

Tečaj obravnava na prvi pogled samoumevne stvari, ki pa jih mladi podjetniki, osredotočeni na zagon podjetja ter zagledani v lastno idejo pogosto pozabijo upoštevati. Rezultat je bodisi produkt, na katerega se trg ne odziva po pričakovanjih podjetnika, ali pa zaradi nenehnega dograjevanja in preoblikovanja finančno izčrpa mlado podjetje še preden najde pot do prvih kupcev. Predavanje seznanja mlade podjetnike z razmisleki, kako svojo idejo pretopiti v denar, kako poiskati ustrezne kupce, jih navdušiti za produkt z jasno izraženimi koristmi za kupca in z jasno diferenciacijo proti konkurenci. Produkt je potrebno razviti z minimalnimi sredstvi, zato je potrebno poznati osnove življenjskega cikla produkta in osnove projektnega vodenja, ki zagotavlja optimalni izkoristek omejenih virov novega podjetja.

Vsebina

 • Uvod
 • Krovno načrtovanje
  • Kateri cilj želimo doseči s svojim podjetjem v prihodnjem letu?
  • Pripravimo osnovni podjetniški načrt in ga zapišemo
 • Življenjski cikel produkta
  • Faze v življenju produkta
  • Katere faze potrebujemo v svojem produktu?
 • Od ideje do marketinga
  • Podjetniška ideja
  • Kako idejo spraviti v denar - kupec in tržni kanal
  • Razmišljanje z očmi kupca – Kakšne koristi prinaša naša ideja kupcu?
  • Diferenciacija
  • Ciljna skupina kupcev
 • Izvedba produkta
  • Različni tipi podjetij (market leader, follower, start-up)
  • Projektno vodenje – osnove
  • Kritična pot in ukrepi
  • Spremljanje projekta in korektivni ukrepi
 • Dobava kupcu
  • Vzdrževanje?
  • Nove zahteve?
  • Nove verzije?
 • Več kupcev
  • Customizacije – Koliko si jih lahko privoščim?

Ciljna skupina

 • Raziskovalci, inženirji, inovatorji s podjetniško idejo
 • Mladi podjetniki in posamezniki s podjetniško idejo
 • Vodje R&D v mladih podjetjih
 • Razvijalci in načrtovalci produktov

Cilji

Seznaniti podjetnike začetnike z dilemami, s katerimi se srečuje mlado podjetje in z načini, kako odgovoriti na te dileme. Udeleženci dobijo nekaj opornih točk za razmislek o tem, kako se izogniti nekaterim pogostim napakam pri snovanju, vodenju razvoja in pozicioniranju produkta na trg. Učiti se na napakah drugih je ceneje!

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Trajanje:4 ure
Predavatelji:Stanko Taškov
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.