Razvoj Facebook aplikacij

Praktično usposabljanje vključuje vsebine o arhitekturi platforme za razvoj Facebook aplikacij ter o uporabnosti in funkcionalnostih aplikacij. Obravnavani so detajli o različnih tipih aplikacij in možnostih dostopa do podatkov končnih uporabnikov. Usposabljanje je prežeto s praktičnimi vajami o razvijanju Facebook aplikacij.

Vsebina

 • Splošno o Facebook
 • Uporaba FB social control zunaj Facebook
 • Osnove Facebook razvojne platforme – Facebook API
 • Lastnosti Facebook aplikacij – opis in obravnava različnih tipov aplikacij
 • Dostop do podatkov uporabnikov – nivoji dostopa
 • Praktični primeri izdelave aplikacij

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Udeleženci bodo:

 • Seznanjeni s pomenom in arhitekturo razvojne platforme Facebook ter funkcionalnostmi Facebook aplikacij.
 • Vešči uporabe Facebook podatkovnih vmesnikov za vpisovanje in branje različnih uporabniških podatkov.
 • Vešči samostojne izdelave Facebook aplikacij.
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Jernej Rožac
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.