“Načrtovanje za vse” in e-dostopnost

Tečaj na pregleden način predstavlja načela e-dostopnosti in »načrtovanja za vse«. Poudarek je na standardih in priporočilih, ciljnih skupinah in dostopnosti do IKT. Predstavljeni so nekateri primeri dobrih praktičnih rešitev ter podpora telekomunikacijskih tehnik in protokolov pri postopku oblikovanja storitev, ki omogočajo e-dostopnost.

Vsebina

 • Razlogi za uveljavljanje načel e-dostopnosti in načrtovanja za vse
 • Značilnosti uporabnikov dostopnih IKT
  • Invalidi
  • Starejši
 • Dostopnost IKT
  • Strojna oprema, programska oprema, splet
  • Podporne tehnologije
  • Dostopnost okolja
 • Priporočila, standardi in zakonodaja s področja e-dostopnosti
 • Praktični prikaz uporabe podpornih tehnologij
 • Omogočanje e-dostopnosti pri načrtovanju rešitev – praktični prikaz:
  • HTML, CSS
  • ASP, PHP, JavaScript, Ajax
  • Flash, Flex
  • Web 2.0
  • Uporabniški vmesniki

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali izzive pri vključevanju invalidov in starejših v informacijsko družbo
 • razumeli specifične zahteve invalidov in starejših kot uporabnikov IKT
 • znali načrtovati rešitve IKT tako, da bodo uporabne čim širšemu krogu uporabnikov
 • poznali tehnična pomagala, ki invalidom omogočajo uporabo računalnikov, mobilnih telefonov, sistemov za upravljanje bivalnega okolja ipd.
 • imeli informacije o standardizaciji in zakonodaji s področja e-vključenosti, med drugim o vključevanju zahtev po dostopnosti v javna naročila rešitev IKT
 • razumeli, kako invalidna oseba uporablja računalnik in mobilni telefon in poznali, kje se pri tem pogosto pojavljajo težave
 • imeli širok spekter znanja o tem, kako doseči ustrezno stopnjo dostopnosti pri implementaciji rešitev za konkretno tehnologijo, skriptni jezik ali storitveno arhitekturo
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Matevž Pustišek, Damir Kervina
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.