Uporabniško osredotočeno načrtovanje - uporabniška izkušnja za prebojni izdelek

Na usposabljanju boste osvojili temeljna načela in metode uporabniško osredotočenega načrtovanja, testiranja uporabniške izkušnje in zasnove kakovostnih uporabniških vmesnikov.

Vključevanje uporabnikov v vse faze razvoja postaja ena ključnih paradigm zasnove sodobnih spletnih, mobilnih in drugih rešitev. Rešitve, ki so načrtovane na ta način, bolje izpolnjujejo uporabniške zahteve. Proces uporabniško osredotočenega načrtovanja namreč upošteva komplementarne poglede na iskano rešitev, ki povezujejo uporabniški, tehnični in razvojni vidik.


Vsebina

 • Kaj je uporabniško osredotočeno načrtovanje (User Centered Design) in uporabniška izkušnja (User eXperience)
 • Kaj je uporabnost (usability)? Kako je povezana z uporabniško izkušnjo?
 • Kako priti do prebojnih idej - spoznati korake pri načrtovanju novih rešitev?
 • Kako narediti naše rešitve ne samo funkcionalne temveč tudi zabavne za uporabo – igrifikacija (gamification) in kognitivni flow?
 • Kako vključiti končne uporabnike (i.e. kupce) v proces razvoja in testiranja rešitev?
 • Kako dobro razumeti zahteve (spletne) dostopnosti (angl. web accessibility) in specifiko ciljnih skupin končnih uporabnikov (mlajši, starejši, tehnološko manj izkušeni uporabniki …)
 • Kateri so dejavniki uporabniških vmesnikov za doseganje celovite uporabniške izkušnje?
 • Katere načine upravljanja izbrati za našo rešitev – modalnosti interakcij?
 • Kakšen je pomen funkcionalnosti in dobrega dizajna (izgleda) rešitve?
 • Zlata pravila načrtovanja vmesnika in interakcij?
 • Kako izbrati testne uporabnike in testirati rešitve – metode evaluacije? Praktična raba uporabniško osredotočenega načrtovanja, uporabniškega vmesnika in interakcij (praktični del)
 • Kako praktično preizkusiti pridobljena znanja? Praktični primeri in aplikacija na industrijskih projektih

Ciljna skupina

 • Načrtovalci storitev
 • R&D specialisti
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • Znali praktično uporabiti aktualne metode in dobre prakse za celovito načrtovanje uporabniške izkušnje
 • Znali pravilno in pozitivno upoštevati želje in potrebe končnih uporabnikov pri načrtovanju rešitev – produktov, storitev in aplikacij.
 • Poznali pomen in ravnotežje med funkcionalnostjo, dizajnom ter zabavnimi elementi rešitev
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Matevž Pustišek, Matevž Pogačnik, Jože Guna, Emilija Stojmenova
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.