LTE– Evolucija radijskega sistema

Delavnica je na srednjem nivoju zahtevnosti, primerna za tehnike in odločevalce.

Gre za nadaljevalni nivo usposabljanja o evoluciji radijskega sistema LTE. Predstavljeni bodo radijske značilnosti novega omrežja, mehanizmi za sodostop do medija, modulacije, sočasnost TDD in FDD ter soobstoj tehnologij. Predstavljen bo koncept več antenskih sistemov MIMO in povečanje prepustnosti radijskega omrežja na ta način. Kot ključni element omrežja LTE je t.i. SON, ki pri pomore predvsem pri optimalnem radijskem planiranju in vzdrževanju kompleksnega omrežja makro, piko in femto baznih postaj LTE.

Vsebina

 • Osnove radijskega omrežja in mobilnih komunikacij
 • Radijske značilnosti v LTE
 • Modulacije, sočasnost in soobstoj v LTE
 • Sodostop v DL in UL
 • Antenski sistem in MIMO
 • Razporejanje uporabnikov v dostopu LTE
 • Razpoložljivi frekvenčni pasovi v LTE
 • Osnove SON
 • Radijsko planiranje sodobnih mobilnih omrežij
 • Zahteve za SON
 • Arhitektura omrežij SON
 • Napredne funkcionalnosti omrežij SON

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • načrtovalci omrežij ter integratorji
 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne zahteve in probleme pri mobilnih radijskih komunikacijah
 • poznali osnove modulacijskih shem in sodostop v sistemih LTE
 • poznali osnovne principe antenskih sistemov MIMO
 • poznali problematiko načrtovanja celičnih radijskih omrežij
 • poznali prednosti in delovanje omrežij SON
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
Ljubljana
Cena:470+ddv
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.