LTE– Evolucija radijskega sistema

Delavnica je na srednjem nivoju zahtevnosti, primerna za tehnike in odločevalce.

Gre za nadaljevalni nivo usposabljanja o evoluciji radijskega sistema LTE. Predstavljeni bodo radijske značilnosti novega omrežja, mehanizmi za sodostop do medija, modulacije, sočasnost TDD in FDD ter soobstoj tehnologij. Predstavljen bo koncept več antenskih sistemov MIMO in povečanje prepustnosti radijskega omrežja na ta način. Kot ključni element omrežja LTE je t.i. SON, ki pri pomore predvsem pri optimalnem radijskem planiranju in vzdrževanju kompleksnega omrežja makro, piko in femto baznih postaj LTE.

Vsebina

 • Osnove radijskega omrežja in mobilnih komunikacij
 • Radijske značilnosti v LTE
 • Modulacije, sočasnost in soobstoj v LTE
 • Sodostop v DL in UL
 • Antenski sistem in MIMO
 • Razporejanje uporabnikov v dostopu LTE
 • Razpoložljivi frekvenčni pasovi v LTE
 • Osnove SON
 • Radijsko planiranje sodobnih mobilnih omrežij
 • Zahteve za SON
 • Arhitektura omrežij SON
 • Napredne funkcionalnosti omrežij SON

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • načrtovalci omrežij ter integratorji
 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali ključne zahteve in probleme pri mobilnih radijskih komunikacijah
 • poznali osnove modulacijskih shem in sodostop v sistemih LTE
 • poznali osnovne principe antenskih sistemov MIMO
 • poznali problematiko načrtovanja celičnih radijskih omrežij
 • poznali prednosti in delovanje omrežij SON
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Četrtek, 25. Oktober 2018, 08:30
Konec:Četrtek, 25. Oktober 2018, 15:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Luka Mali
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
Ljubljana
Cena:470+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.