Komunikacije v SmartGrid

Tečaj podaja osnovni pregled koncepta aktivnih omrežij oziroma SmartGrid in vprašanja, ki jih prinaša vključevanje v telekomunikacijske sisteme in storitve. Podrobneje so obravnavane zahteve storitev, infrastruktur, protokolov ter izzivi s katerimi se soočamo ob uvajanju, konfiguraciji in upravljanju telekomunikacijskih storitev v okolju SmartGrid. Vsebina je zaokrožena z vpogledom v obstoječa SmartGrid okolja in demo predstavitvijo pilotnega projekta.

Vsebina

 • Uvod v pametna omrežja (koncept, namen, cilji, izzivi)
 • Zahteve za nadzor, upravljanje in vodenje
 • Arhitekture in gradniki pametnih omrežij
 • IKT infrastruktura in storitve na nivojih EE prenosa, distribucije in pri končnih uporabnikih
 • Standardizacija, protokoli, vmesniki
 • Protokol IEC 61850 (virtualizacija, konfiguriranje, prednosti, izkušnje)
 • Pametna omrežja pri končnih uporabnikih (dostopovna omrežja, povezovanje znotraj stanovanja)
 • Demo predstavitev pilotni projekti)
 • Praktično delo (IEC61850, nadzor/upravljanje naprav pri končnih uporabnikih)

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali opredeliti koncept pametnih omrežij (SmartGrids)
 • poznali arhitekturo pametnih omrežij in vlogo posameznih elementov
 • znali opredeliti naloge telekomunikacij
 • poznali rešitve za IKT infrastrukturo na nivoju distribucije in pri končnih uporabnikih
 • imeli praktične izkušnje s preizkušanjem konfiguriranja, nadzora in upravljanja
 • seznjeni se s trenutnim stanjem na področju SmartGrids
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Četrtek, 24. Maj 2018, 08:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Franci Katrašnik
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+ddv
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Koda za popust
Cena vključuje usposabljanje po programu, napitke med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice