Komunikacije v SmartGrid

Tečaj podaja osnovni pregled koncepta aktivnih omrežij oziroma SmartGrid in vprašanja, ki jih prinaša vključevanje v telekomunikacijske sisteme in storitve. Podrobneje so obravnavane zahteve storitev, infrastruktur, protokolov ter izzivi s katerimi se soočamo ob uvajanju, konfiguraciji in upravljanju telekomunikacijskih storitev v okolju SmartGrid. Vsebina je zaokrožena z vpogledom v obstoječa SmartGrid okolja in demo predstavitvijo pilotnega projekta.

Vsebina

 • Uvod v pametna omrežja (koncept, namen, cilji, izzivi)
 • Zahteve za nadzor, upravljanje in vodenje
 • Arhitekture in gradniki pametnih omrežij
 • IKT infrastruktura in storitve na nivojih EE prenosa, distribucije in pri končnih uporabnikih
 • Standardizacija, protokoli, vmesniki
 • Protokol IEC 61850 (virtualizacija, konfiguriranje, prednosti, izkušnje)
 • Pametna omrežja pri končnih uporabnikih (dostopovna omrežja, povezovanje znotraj stanovanja)
 • Demo predstavitev pilotni projekti)
 • Praktično delo (IEC61850, nadzor/upravljanje naprav pri končnih uporabnikih)

Ciljna skupina

 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Načrtovalci omrežij in storitev
 • Strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • Strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • znali opredeliti koncept pametnih omrežij (SmartGrids)
 • poznali arhitekturo pametnih omrežij in vlogo posameznih elementov
 • znali opredeliti naloge telekomunikacij
 • poznali rešitve za IKT infrastrukturo na nivoju distribucije in pri končnih uporabnikih
 • imeli praktične izkušnje s preizkušanjem konfiguriranja, nadzora in upravljanja
 • seznjeni se s trenutnim stanjem na področju SmartGrids
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prijave niso možne
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Franci Katrašnik
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+ddv
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.