Asterisk

Delavnica prinaša znanje in veščine, ki jih potrebuje napreden administrator rešitve Asterisk znotraj poslovnega okolja. V uvodu je predstavljen protokol SIP, ki skrbi za prenos signalnih sporočil znotraj omrežij VoIP. Glavna pozornost je kasneje posvečena nastavitvi različnih storitev znotraj Asteriska, kot tudi razvoju zunanjih storitev z uporabo Asterisk Manager Interface (AMI). Delavnica sestoji iz demonstracij na Asterisk maketah (appliance), v okviru praktičnega dela pa udeleženci razvijejo tudi lastne komunikacijske storitve.

Vsebina

 • Uvod v protokol SIP
 • Uvod v Asterisk
  • Arhitektura
  • Namestitev
  • Asterisk in PSTN, ISDN, Skype
 • Vloge Asteriska
  • VoIP PBX
  • Storitveni modul (npr. voice mail, IVR)
  • Razširitev obstoječega PBX-a
 • Asterisk dialplan, sintaksa
  • Kreiranje preproste IVR storitve
 • Asterisk makroji, sintaksa
  • Kreiranje storitve preusmeritev
 • Aktivacija in uporaba nekaterih storitev
  • Parkiranje klica
  • Audio konference
  • Sledi-mi
  • Glasba na čakanju
  • Vzporedno zvonjenje
  • Snemanje klicev
 • Povezovanje Asteriska na relacijsko bazo – npr. MySQL
  • Shranjevanje konfiguracijskih nastavitev
  • Shranjevanje zapisov o klicih (CDR)
 • Povezovanje Asteriska z operaterjem VoIP
 • Povezovanje Asteriska z obstoječimi PBX sistemi, preko ISDN BRA
 • Uporaba Asterisk Manager Interface (AMI) za nadzor platforme s strani zunanjih storitev
  • Primer razvoja Click2Dial storitve
  • Primer razvoja Presence storitve in njene uporabe

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali značilnosti, arhitekturo in funkcionalnosti odprte platforme Asterisk
 • znali upravljati Asterisk platformo in njene napredne funkcije
 • poznali programiranje v makro jeziku
 • znali uporabljati odprte vmesnike Asteriska za uvajanje zunanjih storitev
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Ponedeljek, 17. September 2018, 08:30
Konec:Torek, 18. September 2018, 15:30
Trajanje:2 dni
Predavatelji:Klemen Peternel
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:820 + DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu,pogostitev med odmori in kosila ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.