RFID in NFC

Delavnica predstavi pregled tehnologije RFID s poudarkom na uporabi tehnologije za namene komuniciranja v bližnjem polju NFC. Vsebina se nadgradi s pregledom možnih storitev v prihodnosti, ki jih podpira NFC v sodobnih mobilnih terminalih.

Vsebina

 • Osnove RFID – delovanje, standardizacija, uporaba na različnih področjih
 • Tehnologija NFC – osnove delovanja
  • Načini delovanja
  • Kodiranje, modulacija
  • Povezljivost z ostalimi napravami
 • RFID/NFC oznake
 • NFC Data Exchange Format (NDEF)
 • Varnost v NFC
 • Storitve in trendi v NFC (Internet stvari)
 • Razvoj storitev NFC v okolju J2ME in Android

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci

Cilji

Podajanje pregleda nad tehnologijami družine RFID s poudarkom na uporabi storitev tehnologije komunikacije v bližnjem polju NFC, ki postaja sestavni del mobilnih terminalov.

Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeDemonstracije
Status:Prosta mesta
Začetek:Sreda, 07. November 2018, 08:30
Konec:Sreda, 07. November 2018, 15:30
Trajanje:1 dan
Predavatelji:Klemen Peternel
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:470+DDV
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prosta mesta
Ime in priimek: *
E-pošta: *
Tip
Naziv pravne osebe
Ulica in hišna št.
Poštna št.
Kraj
Zavezanec za DDV
ID za DDV
Fakulteta
Telefon
Strinjam se s pogoji uporabe podatkov. *
  * Required field
Cena vključuje usposabljanje po programu, pogostitev med odmori, kosilo ter potrdilo Fakultete za elektrotehniko UL.

PRIMERI ODPOVEDI: Pridržujemo si pravico spremembe datuma izvedbe ali odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev ter pravico spremembe kraja in predavateljev. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni in upravičeni do povračila kotizacije, če jim nov termin ne bi ustrezal.

PLAČILO: Ob prijavi vam bomo (na naslov naveden v prijavnici) poslali vsa navodila glede izvedbe, lokacije, parkiranja in predračun za plačilo kotizacije, ki ga je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja. Zadnji dan za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije.

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.