Razvoj iPhone in iPad aplikacij

Na usposabljanju za razvoj iPhone in iPad aplikacij se udeleženci seznanijo z značilnostmi strojne in programske opreme iPhone in iPad platforme ter pridobijo dragocene praktične izkušnje pri uporabi razvojnega okolja. Praktični del vključuje razvoj aplikacij, testiranje, distribucijo in uporabo vmesnikov.

Vsebina

 • Uvod v Apple Developer Program
 • Predstavitev celovitega razvojnega procesa
 • Zmogljivosti in karakteristike strojne opreme mobilnih terminalov
 • Vzpostavitev razvijalskega okolja
 • Kratek uvod v objective C, Cocoa/Cocoa Touch
 • Elementi uporabniškega vmesnika
 • Testiranje in distribucija aplikacije
 • Alternativa nativnim aplikacijam: razvoj spletnih aplikacij, prilagojenih za iPhone/iPad

Ciljna skupina

 • Načrtovalci in razvijalci mobilnih aplikacij
 • Razvijalci programske opreme
 • Načrtovalci in razvijalci naprednih IKT rešitev in storitev

Cilji

Po usposabljanju boste:

 • poznali osnovne elemente ekosistema za razvoj aplikacij
 • poznali strojne in programske zmogljivosti naprav iPhone, iPod touch in iPad
 • imeli praktične izkušnje z razvojem aplikacij
 • razumeli koncept programskega okolja in uporabniških vmesnikov
 • usposobljeni za podpisovanje in oddajo aplikacije v App Store ter proces upravljanja aplikacij
Težavnost:
Tip dogodka:PredavanjeVajeDemonstracije
Trajanje:3 dni
Predavatelji:Urban Sedlar, Aleksander Kovačič, Dragan Savić
Kraj: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Cena:1.290 EUR +DDV Cena vključuje tridnevno usposabljanje, tiskano in elektronsko gradivo, kosila, napitke in certifikat Fakultete za elektrotehniko.
Povpraševanje
Prijavi se kot
Posameznik
Pravna oseba
Študent
Status prijav: Prijave niso možne

Prijava na e-novice


Strinjam se s pogoji uporabe podatkov.